Byggnads MellanNorrland

Utbildningskalender 2021

Här hittar du alla våra lokala och regionala utbildningar i
MellanNorrland 2021 

 2021 Utbildning Byggnads Ort  
19/10 MB introduktion    
8-11/11 FFV-grund     
8-10/11 BAM Sundsvall  
22-24/11 BAM Östersund  
22-25/11 MB steg 1    
3/12 De viktigaste föreskrifterna Sundsvall  
Granskad: