Byggnads MellanNorrland

Utbildningskalender 2020

Här hittar du alla våra lokala och regionala utbildningar i
MellanNorrland 2020. 

 2020 Utbildning Byggnads Ort
30/1 MB introduktion  
12/2 Skyddsombudsutb steg 3 Östersund
13/2 Skyddsombuds introduktion, steg 1 Östersund
17/2 Skyddsombuds introduktion, steg 1 Örnsköldsvik
19/2 Skyddsombudsutb steg 3 Sundsvall
 20/2 Skyddsombuds introduktion, steg 1 Sundsvall
21/2 Påfarten Sundsvall
24/2 Skyddsombundsutb steg 3 Örnsköldsvik
27/2 De viktigaste föreskrifterna Sundsvall
25-28/2 MB-utbildning steg 1  
10-12/3 Startkurs Arbetsmiljö Östersund
11/3 Fördjupningsutb FFV Sollefteå
11/3 Samverkan och förändringsarbete Örnsköldsvik
21-24/4 MB-utbildning steg 2  
21-22/4 Samverkan och förändring Sundsvall
27/4 Prevention 1 Sundsvall
4-6/5 Startkurs Arbetsmiljö Sundsvall
6/5 Påfarten Östersund
7/5 Skyddsombudsutb steg 2 Östersund
11/5 Skyddsombudsutb steg 2 Örnsköldsvik
13-15/5 Ungdomsutbildning, Unga Byggare (under 30 år) Sollefteå
14/5 Skyddsombudsutb steg 2 Sundsvall
19/5 MB introduktion  
11/6 Påfarten Örnsköldsvik
20/8 Skyddsombudsutb steg 4 Östersund
24/8 Skyddsombudsutb steg 4 Örnsköldsvik
27/8 Skyddsombudsutb steg 4 Sundsvall
3/9 Påfarten Sundsvall
17/9 Skyddsombuds introduktion, steg 1 Sundsvall
21/9 Skyddsombuds introduktion, steg 1 Örnsköldsvik
23/9 Skyddsombuds introduktion, steg 1 Östersund
24/9 Påfarten Östersund
6/10 Fördjupningsutb FFV Örnsköldsvik
7/10 Fördjupningsutb FFV Östersund
8/10 Fördjupningsutb FFV Sundsvall
15/10 MB introduktion  
20-22/10 MB-utbildning steg 3  
17-20/11 FFV grundutbildning  
3/12 Skyddsombudsutb steg 2 Östersund
7/12 Skyddsombudsutb steg 2 Örnsköldsvik
10/12 Skyddsombudsutb steg 2 Sundsvall
Granskad: