Byggnads MellanNorrland

Utbildningskalender 2020

Här hittar du alla våra lokala och regionala utbildningar i
MellanNorrland 2020. 

 2020 Utbildning Byggnads Ort  
17/9 Skyddsombuds introduktion, steg 1 Sundsvall  
18/9 Skyddsombuds introduktion, steg 1 Östersund  
21/9 Skyddsombuds introduktion, steg 1 Örnsköldsvik  
22/9 Prevention 1 Sundsvall  
24/9 Påfarten Östersund INSTÄLLD
30/9 Skyddsombudsdag inför arbetsmiljöveckan Östersund  
30/9 Skyddsombudsdag inför arbetsmiljöveckan Örnsköldsvik  
1/10 Skyddsombudsdag inför arbetsmiljöveckan Sundsvall  
6/10 Fördjupningsutb FFV Örnsköldsvik  
7/10 Fördjupningsutb FFV Östersund  
8/10 Fördjupningsutb FFV Sundsvall  
15/10 MB introduktion    
20-23/10 MB-utbildning steg 2   INSTÄLLD
27-28/10 Samverkan och förändringsarbete Sundsvall  
9/11 Prevention 2 Sundsvall  
23-25/11 Startkurs arbetsmiljö BAM Östersund  
17-20/11 FFV grundutbildning   INSTÄLLD
1-3/12 MB-utbildning steg 3   INSTÄLLD
3/12 Skyddsombudsutb steg 2 Östersund  
7/12 Skyddsombudsutb steg 2 Örnsköldsvik  
10/12 Skyddsombudsutb steg 2 Sundsvall  
17/12 Påfarten Östersund Anmälan
Granskad: