Byggnads MellanNorrland

Utbildningskalender 2020

Här hittar du alla våra lokala och regionala utbildningar i
MellanNorrland 2020. 

 2020 Utbildning Byggnads Ort
22/1 Skyddsombudsutb steg 3 Sundsvall
23/1 Skyddsombudsutb steg 3 Östersund
27/1 Skyddsombudsutb steg 3 Örnsköldsvik
30/1 MB introduktion  
13/2 Skyddsombuds introduktion Östersund
17/2 Skyddsombuds introduktion Örnsköldsvik
     
Granskad: