Byggnads MellanNorrland

Kollektivavtal

Ett kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan arbetsgivare och anställdas fackliga organisationer, som reglerar löner och villkor på arbetsplatsen.

Det finns två tillvägagångssätt när det gäller att teckna ett kollektivavtal.

Bli medlem i din arbetsgivarorganisation
Det kan dels ske genom en ansökan om medlemskap i den arbetsgivareorganisation som företräder den bransch inom vilket företaget verkar.

Medlemskapet i arbetsgivareorganisationen ger företagaren tillgång till rådgivning och förhandlingshjälp.

Lista över vilka yrkeskategorier som finns under respektive avtal.
Lista över vilka arbetsgivarorganisationer som ansvarar för de olika avtalen.

 

Eller teckna hängavtal med Byggnads
Alternativt tecknas ett hängavtal med Byggnads lokala region.
Som hängavtalsbunden företagare erbjuds företaget rådgivning och information om kollektivavtalets regler och gällande arbetsmarknadslagar i syfte att förebygga meningsskiljaktigheter.

Vid tillfället för avtalsteckningen sker en genomgång av kollektivavtalets innehåll och regler i stora drag och en pärm innehållande viktig information överlämnas som bra vägledning om eventuella frågor uppstår.

Många nystartade mindre och medelstora företag börjar med att teckna ett hängavtal med Byggnads och ansöker så snart verksamheten blivit mer omfattande om ett medlemskap i en arbetsgivareorganisation.

 

Hur tecknar jag ett hängavtal med Byggnads MellanNorrland? 

Skicka in nedan efterfrågade dokument till hangavtalmellannorrland@byggnads.se . 

Då handlingarna inkommit tar Byggnads kontakt med företaget och bokar in en tid för avtalsteckningen. Avtalet undertecknas efter fysisk genomgång av avtalet på Byggnads ansvariga region.

För att avtal ska kunna ingås med Byggnads, ska följande uppgifter skickas in:

  • Registreringsbevis från Bolagsverket. Dokumentet får inte vara äldre än en månad.
  • Registerutdrag från Skatteverket: Beslut om godkännande av svensk F-skatt, beslut om registrering för arbetsgivaravgifter samt beslut om momsregistrering.
  • Samtliga kontaktuppgifter till firmatecknaren och företaget.
  • Uppgifter om din beställare (om en sådan finns): Arbetsplatsadress och vilket arbete som ska utföras, kopia på entreprenadkontraktet.
  • Anställningsavtal ska skickas in för samtliga arbetstagare som omfattas av Byggnads avtal. Samtliga avtal ska vara underskrivna av den anställde.
  • Om företaget redan har FORA-försäkringar ska avtalsnummer anges (sju siffror). Om företaget inte har FORA försäkringar så tecknas detta i samband med att hängavtalet skrivs. Företaget ska fylla i länkad blankett. Det är obligatoriskt med FORA-försäkring för alla som tecknar kollektivavtal.
  • Företaget ska ingå avtal om företagshälsovård som uppfyller Byggnads företagshälsovårdspolicy. Ett undertecknat avtal ska skickas in.

Avtal kan endast tecknas när samtliga handlingar har inkommit.

Uppdaterad: