Nattarbete

Enligt Byggavtalet, Teknikinstallationsavtalet samt Entreprenadmaskinavtalet kan arbetsgivaren och lokalavdelningen för en enskild arbetsplats och/eller del av arbetsplats träffa en överenskommelse om arbetstidsförläggning mellan klockan 24.00 och 05.00.

Överenskommelse får avse en period om högst en månad, därefter krävs överenskommelse mellan de centrala parterna.

 

För att träffa en överenskommelse om dispens för nattarbete skall företaget inkomma med en ansökan till Byggnads. Ansökan ska inkomma till, och behandlas av, den Byggnads region som avsedd arbetsplats/projekt ligger i.

Handläggningstiden för behandling av en ansökan kan vara upp till tre veckor, det är därför viktigt att företaget inkommer med underlagen i så god tid som möjligt.

Ansökan sker genom att företaget fyller i en av blanketterna nedan.

Till blanketten ska en riskanalys bifogas för allmänna risker med nattarbete, samt en riskbedömning för nattarbete vid den specifika arbetsplatsen/projektet.

Mer information om hälsoeffekter av nattarbete kan ni hitta publicerat av Stockholms Universitets projekt ”Skiftarbetaren”, vilket kan hjälpa er i er riskanalys.

Arbetsmiljöverkets hemsida kan ni hitta stöd i arbetet med er riskbedömning.

Byggavtalet

Teknikinstallationsavtalet

Entreprenadmaskinavtalet

Anvisning till blanketten

Den ifyllda blanketten mailas till mellannorrland@byggnads.se 

Uppdaterad: