Byggnads MellanNorrland

Arbetsplatsanmälan

Arbetsgivare anslutan till kollektivavtal ska senast i samband med byggstart skriftligen anmäla nya arbetsplatser.

Byggavtalet

Anmälan sker för arbeten som överstiger 900 timmar.

Blankett Arbetsplatsanmälan

Uppdaterad: