Arbetsplatsanmälan

Arbetsgivare ansluten till kollektivavtal ska senast i samband med byggstart skriftligen anmäla nya arbetsplatser.

Du skickar arbetsplatsanmälan till den region vars geografiska upptagningsområde den tilltänkta arbetsplatsen ligger i.

Är du osäker på vilken region du ska skicka din arbetsplatsanmälan till kan du använda kartan.

 

Byggavtalet

Anmälan sker för arbeten som överstiger 900 timmar.

Blankett Arbetsplatsanmälan Bygg

För arbetsplatser i region MellanNorrland, fyll i blanketten och maila den till arbetsplats.mellannorrland@byggnads.se

 

Plåtavtalet

Anmälan sker för arbeten som överstiger 200 timmar.

Blankett arbetsplatsanmälan Plåt

För arbetsplatser i region MellanNorrland, fyll i blanketten och maila den till arbetsplats.mellannorrland@byggnads.se

Uppdaterad: