Byggnads MellanNorrland

Arbetsplatsanmälan

Arbetsgivare ansluten till kollektivavtal ska senast i samband med byggstart skriftligen anmäla nya arbetsplatser.

Byggavtalet

Anmälan sker för arbeten som överstiger 900 timmar.

Blankett Arbetsplatsanmälan

Fyll i blanketten och maila den till arbetsplats.mellannorrland@byggnads.se

Uppdaterad: