Så här räknar du ut din arbetstidsförkortning

Uträkningsexempel

För att arbetstagare skall erhålla hela sin arbetstidsförkortning enligt avtal så skall arbetstagaren vara anställd under hela intjänandeperioden 1 april – 31 mars, om arbetstagare har varit anställd del av intjänandeperiod, så måste intjänad arbetstidsförkortning uträknas.

Exempel

Anställningsdagar/365 X 40 timmar = intjänad arbetstidsförkortning

Till exempel för perioden 2017-04-01 – 2017-10-31

Kalle har haft en anställning under denna period som har varat i 214 dagar (kalenderdagar, man är ju anställd även på helgen) uträkningen blir då så här

214/365 =0,5863013 x 40 timmar = 23,45 timmar. Kalle har då en intjänad arbetstidsförkortning på 23,45 timmar x sin timlön.

Arbetstidsförkortning måste alltid vara intjänad innan man kan ta ut den, dock om man slutar sin anställning under pågående intjänandeår skall den räknas ut och betalas med pengar på slutlönen.

Arbetstidsförkortning skall tas ut som betald ledighet eller i kontanter om arbetstagaren så vill.
Överenskommelse skall träffas mellan arbetsgivare och arbetstagare om när betald ledig skall utläggas.

Uppdaterad: