Anställningsavtal

När du anställer personal är det viktigt både för dig och den arbetstagaren att anställningens villkor fastställs i ett dokument. 

Här hittar du en PDF lämplig att skriva ut och använda dig av!

Uppdaterad: