Byggnads MellanNorrland

Fotograf: Byggnads

Utbildning

Byggnads MellanNorrlands utbildningar

VIKTIG INFORMATION!

PÅ GRUND AV COVID-19 STÄLLER REGIONEN IN SAMTLIGA LOKALA UTBILDNINGAR till att börja med fram till Hösten 2020.

Se mer information för specifik utbildning under utbildningskalendern.

 

Ingen av våra medlemmar ska behöva vara ovetande om det regelverk som vi omfattas av. Utbildning är en förutsättning för att alla medlemmar ska kunna arbeta mot samma mål och för att lyckas i arbetet med att skapa förbättrade löner, arbetsvillkor, bättre arbetsmiljö och ett bättre samhälle för alla. För att klara detta erbjuder vi både lokala, regionala, centrala utbildningar och utbildningar på webben.

Har du frågor om utbildningarna eller vill anmäla dig -
kontakta Dan Tiger, tel 010-601 13 02 eller via mail dan.tiger@byggnads.se

Vid deltagande i utbildning på dagtid ska du alltid minst 14 dagar före begära ledigt av din arbetsgivare.
Om du efter att du anmält dig får förhinder - meddela då omgående till oss, så att vi slipper onödiga kostnader!


Byggnads MellanNorrlands utbildningar 2020
Här ser du våra utbildningar.   

För alla medlemmar
Påfarten

Vidare till Byggnads centrala utbildningar och webb utbildningar klicka här

ABF LOs Studiefolder 2020

Ekonomi och utbildning
Utbildning måndag - fredag som ej är funktionsinriktade (allmänfackliga)
Stipendium skattefritt (för medlemmar utan uppdrag) 116 kr/tim
Utbildningsarvode (för medlemmar med uppdrag) 189 kr/dag


 

Granskad:
Kategorier: