Händer

Medlemsavgifter

Din medlemsavgift varierar beroende på din inkomst och vilken region du tillhör. Avgiften består av två delar: en avgift till förbundet och en avgift till din region. Om du är medlem i a-kassan betalar du en avgift även dit. 

Medlemsavgifter 

Här kan de se den akuella medlemsavgiften, Byggnads MellanNorrland

Reducerad avgift
Med tanke på att medlemsavgiften är inkomstbaserad så kan du få reducerad avgift om du blir sjuk, skadad, arbetslös, föräldraledig, går i pension eller börjar studera. Mer information.

Granskad: