Arbetsgivarintyg

Ett arbetsgivarintyg är ett dokument som intygar i vilken omfattning en anställd arbetat under en tidsperiod, vanligen 12 månader. 

Om både du och arbetstagaren har e-legitimation kan ni använda er av a-kassornas digitala verktyg för Arbetsgivarintyg

Uppdaterad: