Byggnads Öst

Företagsinformation

Här publicerar vi olika mallar och texter som är nyttiga för företag att använda sig av.

Uppmaning till alla arbetsgivare - Att säkerställa en kompetent framtida arbetskraft

Skolorna har problem med att få ut APU-elever  för utbildning i företagen, vilket i förlängning riskerar att leda till en brist av kompetent arbetskraft för företagen.

Från fackligt håll vill vi uppmana företagen att ta emot APU-elever så att skoleleverna kan få en bra och mångsidig utbildning där det faktiska byggandet ute på plats i företaget tillåts vara en stor del av elevernas utbildning. Som företagare får du genom APU-systemet en unik möjlighet att forma morgondagens byggnadsarbetare.

En APU-elev är en naturlig del i skolutbildningen och behovet att utbilda för framtiden finns oberoende av de konjektursvängningar som finns inom byggbranschen. En APU-elev är en skolelev som är på arbetsplatsen för att lära sig. Det är viktigt att man tar emot skolelever även i en lågkonjektur där kanske till och med varsel har skett för att branschen ska stå rustad med kompetent och välutbildad arbetskraft när konjekturen vänder.

   

TECKNA HÄNGAVTAL
Företag som vill teckna hängavtal med Byggnads Öst ska skicka in uppgifter och dokument innan ett möte med avtalstecknare kan genomföras. Ditt företag ska ha sitt säte i vår region. Vår region innefattar Östergötland, samt Nyköping, Oxelösund, Trosa, Vimmerby och Västervik med omnejd

 

AVTAL & LÖNER
Här finns bl a de olika avtalen och Semesterlagen att läsa över nätet eller att skriva ut.

 

ARBETSGIVARINTYG
Hittar ni enkelt på arbetsgivarintyg.nu Här kan ni fylla i med hjälp av ifyllnadsstöd, så att inga viktiga uppgifter missas!

 

LÖSEN (LÖneunderlag Säkert och ENkelt)
Vad är LÖSEN och hur gör man?

 

BLANKETTER
Alla blanketter som ska till regionen kan mailas till ost@byggnads.se , om inget annat angetts, alternativt skickas med post till Byggnads Öst, Luntgatan 28, 602 19 Norrköping 

Inhyrning av arbetskraft

Förhandlingsframställan MBL § 38 - Wordformat och ifyllningsbar
Medbestämmandelagen § 11 och § 38

 

Uppdaterad: