Företagsinformation

Här publicerar vi olika mallar och texter som är nyttiga för företag att använda sig av.

Uppmaning till alla arbetsgivare - Att säkerställa en kompetent framtida arbetskraft

Skolorna har problem med att få ut APU-elever för utbildning i företagen, vilket i förlängning riskerar att leda till en brist av kompetent arbetskraft för företagen.

Från fackligt håll vill vi uppmana företagen att ta emot APU-elever så att skoleleverna kan få en bra och mångsidig utbildning där det faktiska byggandet ute på plats i företaget tillåts vara en stor del av elevernas utbildning. Som företagare får du genom APU-systemet en unik möjlighet att forma morgondagens byggnadsarbetare.

En APU-elev är en naturlig del i skolutbildningen och behovet att utbilda för framtiden finns oberoende av de konjunktursvängningar som finns inom byggbranschen. En APU-elev är en skolelev som är på arbetsplatsen för att lära sig. Det är viktigt att man tar emot skolelever även i en lågkonjunktur där kanske till och med varsel har skett för att branschen ska stå rustad med kompetent och välutbildad arbetskraft när konjunkturen vänder.

Hängavtalsinformation 

 

TECKNA HÄNGAVTAL

Företag som vill teckna hängavtal med Byggnads Öst ska skicka in uppgifter och dokument innan ett möte med avtalstecknare kan genomföras. Ditt företag ska ha sitt säte i vår region. Vår region innefattar Östergötland, samt Nyköping, Oxelösund, Trosa, Vimmerby och Västervik med omnejd

AVTAL & LÖNER
Här finns bl a de olika avtalen och Semesterlagen att läsa över nätet eller att skriva ut.

ARBETSGIVARINTYG
Hittar ni enkelt på arbetsgivarintyg.nu Här kan ni fylla i med hjälp av ifyllnadsstöd, så att inga viktiga uppgifter missas!

LÖSEN (LÖneunderlag Säkert och ENkelt)
Vad är LÖSEN och hur gör man?

BLANKETTER
Alla blanketter som ska till regionen kan mailas till ost@byggnads.se , om inget annat angetts, alternativt skickas med post till Byggnads Öst, Luntgatan 28, 602 19 Norrköping 

Inhyrning av arbetskraft

Förhandlingsframställan MBL § 38 - Wordformat och ifyllningsbar
Medbestämmandelagen § 11 och § 38

Arbetsplatsanmälan

Vi vill göra er uppmärksamma på att arbetsplatsanmälningar där det ska tillämpas prestationslön inom Byggavtalet ska från och med 1/1 2019 anmälas in i det gemensamma avstämningsverktyget.

Är ni medlemmar hos Sveriges Byggindustrier ska ni vända er till dem och hänvisa till "GRÖNT CIRKULÄR nr 5-2018". Har ni hängavtal med oss på Byggnads Öst hör ni av er med en förfrågan kring avstämningsverktyget till arbetsplatsanmalan.ost@byggnads.se 

Arbetsplatsanmälan som inte ska in i avstämningsverktyget mailar ni till arbetsplatsanmalan.ost@byggnads.se

Underentreprenörer

Anmälan sker till ueost@byggnads.se

Vid anmälan:
⦁ Märk ämnesraden med namn och organisationsnummer på företaget ni ska anlita som underentreprenör.
⦁ Bifoga fullständigt ifylld och underskriven anmälan.
⦁ Bifoga endast en anmälan per mail.
⦁ Beskriv kortfattat vad företaget ska utföra för typ av arbete. Exempel gipsning, stomkomplettering, ventilationsarbete, maskinförare etc.
⦁ Kom ihåg att komma in med er anmälan i god tid innan arbetet startar.

Tänk på att anmälan behöver vara komplett och ni behöver ha utfört samtliga kontroller som stipuleras i kollektivavtalet.

 

Det är ni som ansvarar för att kontrollerna är gjorda och att era underentreprenörer i övrigt är seriösa.
Avtalen hanterar Underentreprenörer olika och beroende på vilket avtal ni har är det viktigt att ni kontrollerar och tänker på följande!

 

Byggavtalet Ni ansvarar för att företaget vid varje tillfälle det utför arbete hos er uppfyller kraven i Byggavtalets bilaga D punkten 4 samt i övrigt är seriösa. Enligt bilaga D punkten 6 ansvarar ni även för att de underentreprenörer ni anlitar förbinder sig att iaktta bestämmelserna i bilaga D om de i sin tur anlitar en underentreprenör.

 

Byggavtalets förenklade regler gäller enbart för de företag som uppfyller kraven i Byggavtalets bilaga D punkten 1.2. För alla övriga företag behöver ni följa medbestämmandelagens § 38.

 

Entreprenadmaskinavtalet Ni ansvarar för att företaget vid varje tillfälle det utför arbete hos er uppfyller kraven i Entreprenadmaskinavtalet bilaga D punkten 4 samt i övrigt är seriösa. Enligt bilaga D punkten 6 ansvarar ni även för att de underentreprenörer ni anlitar förbinder sig att iaktta bestämmelserna i bilaga D om de i sin tur anlitar en underentreprenör.

 

Entreprenadmaskinsavtalets förenklade regler gäller enbart för de företag som uppfyller kraven i Entreprenadmaskinsavtalets bilaga D punkten 1.2. För alla övriga företag behöver ni följa medbestämmandelagens § 38.

 

Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl Hängavtal
Ni behöver förhålla er till reglerna i medbestämmandelagens 38 §.
Det innebär att ni i de allra flesta fallen har en förhandlingsskyldighet innan ni anlitar en underentreprenör.

 

Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl Medlem i Installatörsföretagen
Ni ansvarar för att företaget vid varje tillfälle det utför arbete hos er uppfyller kraven i Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl bilaga 7 samt i övrigt är seriösa. Enligt bilaga 7 ansvarar ni även för att de underentreprenörer ni anlitar förbinder sig att iaktta bestämmelserna i bilaga 7 om de i sin tur anlitar en underentreprenör.

 

Plåt- och Ventilationsavtalet Ni ansvarar för att företaget vid varje tillfälle det utför arbete hos er uppfyller kraven i Plåt- och Ventilationsavtalet bilaga 5 samt i övrigt är seriösa.
Som alternativ till medbestämmandelagens § 38 kan ni överlämna en förteckning med uppgifterna i plåtavtalets bilaga 4 punkten 1. Det är viktigt att alla uppgifter är med om ni avser att använda er av det förenklade förfarandet. Det är viktigt ni skickar in överlämnar förteckningen senast 2 veckor innan ni har för avsikt att teckna kontrakt med er underentreprenör,

 

Vänligen notera att bemanningsföretag ej omfattas av denna överenskommelse och ska förhandlas i enlighet med MBL 38§

 

Glasmästeriavtalet Ni ansvarar för att företaget vid varje tillfälle det utför arbete hos er uppfyller kraven i Glasmästeriavtalets bilaga 2.

 

 

 

 

Uppdaterad: