Två byggnadsarbetare.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljöfrågorna är en av de stora frågorna inom Byggnads. Det kanske inte är så konstigt med tanke på att det inom branschen finns många tunga, slitsamma arbetsmoment. Risken för att byggnadsarbetarna ska råka ut för arbetsskador av olika slag är tyvärr ganska stor.

Var tredje skada inom byggbranschen är en belastningsskada och att få ont i kroppen är vanligt bland byggarbetare. Byggnadsarbetet är ofta tungt, därför ska det finnas utrustning för att lyfta och transportera byggmaterial. Även maskiner och verktyg måste vara ergonimiskt utformade. 

Kroppen måste få tid att återhämta sig

Det är viktigt för kroppen att få återhämta sig efter ett ansträngt arbete, vilket kan ta tid om ansträngningen pågått länge. Dessutom kan pressade byggtider och bristande arbetsledning ge upphov till stress. Att vara stressad under längre tid och inte ha möjlighet att vila upp sig sliter på kroppen. Symtom som dåligt immunförsvar, högt blodtryck, huvudvärk, värk i nacke och axlar, samt hjärt- och kärlsjukdomare är tecken på långvarig stress.

Fallolyckor vanligaste dödsolyckan

Vanligaste orsaken till dösfall och olyckor på byggarbetsplatser är fall från hög höjd. För att minska risken måste arbetsgivaren se över riskerna och sedan hitta åtgärder för att förhindra dem. Om det behövs ska räcken, arbetskorgar och säkerhetsselar användas som skyddsanordningar. 

Vem ansvarar för arbetsmiljön?

Det är din arbetsgivare som har ansvar för arbetsmiljön, men som arbetstagare är du också skyldig att hjälpa till genom att följa de säkerhetsskrifter som finns och slå larm om du upptäcker några fel. Arbetsgivaren är skyldig att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete genom att undersöka arbetsmiljön för att se vilka risker som finns. Därefter ska riskerna åtgärdas.

På sidorna om arbetsmiljö hittar du bland annat broschyrer, checklistor samt statistik och rapporter om arbetsmiljö. Om du loggar in på Mina sidor hittar du ännu mer information.

Vart vänder jag mig?

Om det finns brister i din arbetsmiljö eller om du upptäcker en risk, ska du alltid ta kontakt med din närmaste chef först. Om problemet inte åtgärdas ska du kontakta ditt närmaste skyddsombud. Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats kan du kontakta din region.

Om du är företagare kan du vända dig till företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter för att få stöd och hjälp i arbetsmiljöarbetet. Du kan också vända dig till din arbetsgivarorganisation, Byggföretagen. Om du har frågor om lagar och regler som handlar om arbetsmiljö, ska du kontakta Arbetsmiljöverket.

 

Frågor och svar om arbetsmiljö

Uppdaterad: