Byggnads Öst

Kontakt

Byggnads Öst har cirka 6 800 medlemmar och vår region täcker Östergötland och Nyköping, Oxelösund, Vimmerby och Västervik med omnejd.

Byggnads Öst
Växel: 010-601 10 12
E-post: ost@byggnads.se

Frågor gällande LÖSEN:
losenost@byggnads.se

Anmälan av underentreprenörer:
ueost@byggnads.se

Anmälningar till utbildningar:
anmalanost@byggnads.se

Arbetsplatsanmälningar som inte ska in i det nya avstämningsverktyget: arbetsplatsanmalan.ost@byggnads.se

Ansökan om att teckna avtal:
avtalost@byggnads.se 

*Näta Öst:
nata.ost@byggnads.se

Unga Byggare Öst:
ungabyggare.ost@byggnads.se

Våra kontor

Norrköping
Luntgatan 28
602 19 Norrköping

Linköping
Alkagatan 2
582 77 Linköping

Byggnads NU! (Byggnads centrala medlemscenter)
Här får du som medlem, förtroendevald eller anställd i Byggnads svar på frågor om löner, anställningsvillkor, arbetsmiljö, försäkringar, arbetsskador mm.
Tel: 010-601 10 00
E-post: E-postformulär till Byggnads Nu!

A-kassan
Tel: 010-601 18 00
E-post: a-kassan@byggnads.se 
Webb: www.byggnadsakassa.se/

 • Magnus Cato

  Ordförande

  Magnus Cato

  Telefon: 010-601 13 33

  magnus.cato@byggnads.se

  Mediaansvarig, arbetsförmedlings- och immigrationsärenden, fackligt-politiskt, jämställdhetsansvarig, avtalstecknare Bygg norra delen av regionen, förhandlingar, RSO-ersättare, UVA möten

 • Pierre Andersson

  Ekonomiansvarig

  Pierre Andersson

  Telefon: 010-601 11 02

  pierre.andersson@byggnads.se

  Personalansvarig, IT-ansvarig, medlemskretsansvarig, förhandlingar, RSO-ersättare, UVA möten

 • Ove Möller

  Avtalsansvarig

  Ove Möller

  Telefon: 010-601 10 45

  ove.moller@byggnads.se

  Avtalsteckning TBM Södra, ansvarig avtalsfrågor och lokala strategier, ansvarit RSO och UVA verksamheten, ansvarig granskning/LÖSEN, ansvarig Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl norra delen av regionen, RSO ersättare

 • Sören Orrstenius

  Ombudsman

  Sören Orrstenius

  Telefon: 010-601 11 09

  soren.orrstenius@byggnads.se

  Ansvarig försäkringar, ansvarig Rehab och Galaxen södra delen av regionen, ansvarig pappföretag, förhandlingar, RSO, UVA möten

 • Kjell Strömlind

  Arbetsmiljöombudsman

  Kjell Strömlind

  Telefon: 010-601 13 24

  kjell.stromlind@byggnads.se

  Arbetsmiljöansvarig, Rehab och Galaxen norra delen av regionen, försäkringar, ansvarig asbestföretagen, förhandlingar, RSO, UVA möten

 • Jörgen Drott

  Ombudsman

  Jörgen Drott

  Telefon: 010-601 13 30

  jorgen.drott@byggnads.se

  Löner TBM, plattföretagen  norra delen av regionen, ansvarig dyk-, sten- och muddringsföretagen, förhandlingar, RSO, UVA möten

 • Sonny Härold

  Ombudsman

  Sonny Härold

  Telefon: 010-601 13 16

  sonny.harold@byggnads.se

  Löner TBM, arbetsmiljö södra delen av regionen, förhandlingar, RSO, UVA möten

 • Richard Mellberg

  Ombudsman

  Richard Mellberg

  Telefon: 010-601 11 11

  richard.mellberg@byggnads.se

  MB-ansvarig, ansvarig glasföretagen, fullmakter, förhandlingar, RSO, UVA möten

 • Niklas Landstedt

  Ombudsman

  Niklas Landstedt

  Telefon: 010-601 13 27

  niklas.landstedt@byggnads.se

  Utbildningsansvarig, Huvudentreprenörsansvarig, Underentreprenörer 38-40, ansvarig, riv- hål- och saneringsföretag, utländska företag och bemanningsföretag, förhandlingar, RSO, UVA möten

 • Pär Alexandersson

  Ombudsman

  Pär Alexandersson

  Telefon: 010-601 11 06

  par.alexandersson@byggnads.se

  Ansvarig, avtalstecknare, lärlingar och MB inom Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl, förhandlingar, RSO, UVA möten

 • Leif Adolfsson

  Ombudsman

  Leif Adolfsson

  Telefon: 010-601 11 05

  leif.adolfsson@byggnads.se

  Ansvarig, avtalstecknare, lärlingar och MB inom Plåt- och ventilationsavtalet, ansvarig Undertak, RSO.

 • Josefine Olsson

  Ombudsman

  Josefine Olsson

  Telefon: 010-601 10 21

  josefine.olsson@byggnads.se

  Löner TBM, Ansvarig, städ- och ställningsföretagen, ansvarig *NÄTA, förhandlingar, UVA-möten, RSO

 • Henrik Pryssgård

  Ombudsman

  Henrik Pryssgård

  Telefon: 010-601 10 18

  henrik.pryssgard@byggnads.se

  Löner TBM, Ansvarig BYN, Ungdomsansvarig, Ansvarig maskin norra delen av regionen och ansvarig anläggnings- och bergföretagen, förhandlingar, RSO, UVA möten

 • Tobias Jansson

  Ombudsman

  Tobias Jansson

  Telefon: 010-601 10 22

  tobias.jansson@byggnads.se

  Ansvarig konkurser och indrivning, ansvarig golvföretag, MB och FFV utbildning, Rehab och Galaxen norra delen av regionen, förhandling, RSO och UVA-möten.

 • Daniel Seitz

  Ombudsman

  Daniel Seitz

  Telefon: 010-6011100

  daniel.seitz@byggnads.se

  Löner TBM

 • Susanne Fredriksson

  Administratör

  Susanne Fredriksson

  Telefon: 010-601 10 12

  susanne.fredriksson@byggnads.se

  Sekreterare, medlem, studieregistrering, uppdragsregistrering, medlemsservice och redovisning.

 • Britt Inger Karlsson

  Administratör

  Britt Inger Karlsson

  Telefon: 010-601 10 12

  brittinger.karlsson@byggnads.se

  Granskning, Lösen, mätning, avtal, underentreprenörer, hemsida, regionens medlemstidning, IT-stöd, medlemsservice och redovisning

 • Sandra Larsson

  Administratör

  Sandra Larsson

  Telefon: 010-601 10 12

  sandra.larsson@byggnads.se

  Granskning, LÖSEN, mätning, avtal, medlemsservice och redovisning

Uppdaterad: