Kontakt

Byggnads Öst har cirka 6 800 medlemmar och vår region täcker Östergötland och Nyköping, Oxelösund, Vimmerby och Västervik med omnejd.

Byggnads Öst
Växel: 010-601 10 12
E-post: ost@byggnads.se

Frågor gällande LÖSEN:
losenost@byggnads.se

Anmälan av underentreprenörer:
ueost@byggnads.se

Anmälningar till utbildningar:
anmalanost@byggnads.se

Arbetsplatsanmälningar som inte ska in i det nya avstämningsverktyget: arbetsplatsanmalan.ost@byggnads.se

Ansökan om att teckna avtal:
avtalost@byggnads.se 

*Näta Öst:
nata.ost@byggnads.se

Unga Byggare Öst:
ungabyggare.ost@byggnads.se

Våra kontor

Norrköping
Luntgatan 28
602 19 Norrköping

Linköping
Alkagatan 2
582 77 Linköping

Byggnads NU! (Byggnads centrala medlemscenter)
Här får du som medlem, förtroendevald eller anställd i Byggnads svar på frågor om löner, anställningsvillkor, arbetsmiljö, försäkringar, arbetsskador mm.
Tel: 010-601 10 00
E-post: E-postformulär till Byggnads Nu!

A-kassan
Tel: 010-601 18 00
E-post: a-kassan@byggnads.se 
Webb: www.byggnadsakassa.se/

 

Uppdaterad: