Utbildning hos Byggnads Öst

Utbildning

Att föra det fackliga arbetet framåt fordrar kunskap.
De flesta anser det vara självklart att lagar och avtal gäller i samhället.
Men för alla är det inte lika självklart att det gäller i arbetslivet.
Därför är det viktigt att du känner till dina rättigheter och
skyldigheter och vad som regleras genom våra lagar och avtal.

Ingen av våra medlemmar ska behöva vara ovetande om det regelverk som vi omfattas av. Utbildning är en förutsättning för att alla medlemmar ska kunna arbeta mot samma mål och för att lyckas i arbetet med att skapa förbättrade löner, arbetsvillkor, bättre arbetsmiljö och ett bättre samhälle för alla. 

Det krävs också att våra fackliga förtroendevalda får den utbildning som uppdraget kräver. 

Byggnads Östs utbildningar

Öka din fackliga medvetenhet genom att gå en utbildning! Utbildningarna är kostnadsfria. Nedan ser ni vilka utbildningar som är aktuella just nu.

För alla medlemmar

Förtroendevald

Om du av någon anledning får förhinder måste du meddela oss det så fort som möjligt. Det kan vara fler som vill gå kursen och därmed har hamnat på reservplats. Vi kan även behöva boka om lokaler eller avbeställa mat för att minska kostnaderna.

 

Genvägar

Övriga utbildningar

Kontakt

Studieansvarig

Niklas Landstedt
010-601 13 27
niklas.landstedt@byggnads.se

Byggnads Öst

Luntgatan 28
602 19 Norrköping

ost@byggnads.se
010-601 10 12

Uppdaterad:
Kategorier: