Byggnads Öst

Utbildning

Att föra det fackliga arbetet framåt fordrar kunskap.
De flesta anser det vara självklart att lagar och avtal gäller i samhället.
Men för alla är det inte lika självklart att det gäller i arbetslivet.
Därför är det viktigt att du känner till dina rättigheter och
skyldigheter och vad som regleras genom våra lagar och avtal.

Ingen av våra medlemmar ska behöva vara ovetande om det regelverk som vi omfattas av. Utbildning är en förutsättning för att alla medlemmar ska kunna arbeta mot samma mål och för att lyckas i arbetet med att skapa förbättrade löner, arbetsvillkor, bättre arbetsmiljö och ett bättre samhälle för alla. 

Det krävs också att våra fackliga förtroendevalda får den utbildning som uppdraget kräver. 

Byggnads Östs utbildningar

Öka din fackliga medvetenhet genom att gå en utbildning! Utbildningarna är kostnadsfria.

Glöm inte att anmäla dig eller att anmäla du har förhinder när du fått kallelse till utbildningen! Har du anmält dig till en utbildning och fått förhinder, glöm inte att meddela oss, så att vi slipper onödiga kostnader!

Vi har även ett Studieprogram som du kan skriva ut och lägga i boden. Studieprogrammet finns även att hämta på vårt kontor i Norrköping eller Linköping

Genvägar

Övriga utbildningar

Kontakt

Studieansvarig

Niklas Landstedt
010-601 13 27
niklas.landstedt@byggnads.se

Byggnads Öst

Luntgatan 28
602 19 Norrköping

ost@byggnads.se
010-601 10 12

Uppdaterad:
Kategorier: