Översikt över försäkringar

Fotograf: Anette Myrvold

Försäkringar

För att få ett fullgott försäkringsskydd, så krävs det att du arbetar på ett företag med kollektivavtal, samt är medlem i Byggnads.

Dina försäkringar

Försäkringarna kan ge ersättning vid till exempel sjukdom, arbetsskada och olycksfall. Som medlem får du kostnadsfri hjälp med handläggning och bedömning av rätten till ersättning från de olika försäkringarna.

Försäkringsfolder

 

Fråga din försäkringsinformatör

Våra försäkringsinformatörer är utbildade medlemmar och finns på företag runt om i vår region. De hjälper dig med information om vilka försäkringar som finns. Kontakta i första hand dessa om du har funderingar kring dina försäkringar.

Om du inte har någon försäkringsinformatör på din arbetsplats kan du kontakta försäkringsansvarig på vår region.

 

 

Kontakt i regionen

Försäkringsansvarig

Sören Orrstenius, 010-601 11 09, soren.orrstenius@byggnads.se

Uppdaterad: