Byggnads Öst

Regionfullmäktige

Regionfullmäktige är Byggnads Östs högst beslutande organ.

Regionfullmäktige består av regionstyrelsen samt närmare hundra ledamöter som utses av medlemskretsarna. Ledamöterna väljs varje år på fullmäktiges årsmöte.

I medlemskretsarna kan varje enskild medlem påverka val och beslut genom att medverka och uttrycka sin åsikt på medlemskretsmöten. Det kan t ex vara att välja styrelse i regionen eller att besluta vilka förslag till förändringar i kollektivavtal eller Byggnads stadgar som ska skickas till förbundskontoret.

Då du kommer få kallelse via sms, är det viktigt att du loggar in dig på Mina sidor och håller ditt mobilnummer uppdaterat! Glöm inte bort att söka ledigt från din arbetsgivare minst 14 dagar innan mötet.

Handlingar och anmälan finns under aktuellt möte. Vill du ha pappershandlingar är du välkommen in till något av våra kontor

Regionfullmäktigemöten 2021

18 november 14:30 Valla Folkhögskola Linköping

Anmälan är nu stängd

Handlingar finns tillgängliga efter att anmälningstiden löpt ut.

Uppdaterad: