Byggnads Öst

Regionfullmäktige

Regionfullmäktige är Byggnads Östs högst beslutande organ.

Regionfullmäktige består av regionstyrelsen samt närmare hundra ledamöter som utses av medlemskretsarna. Ledamöterna väljs varje år på fullmäktiges årsmöte.

I medlemskretsarna kan varje enskild medlem påverka val och beslut genom att medverka och uttrycka sin åsikt på medlemskretsmöten. Det kan t ex vara att välja styrelse i regionen eller att besluta vilka förslag till förändringar i kollektivavtal eller Byggnads stadgar som ska skickas till förbundskontoret.

Regionfullmäktigemöten 2019

21 mars Norrköping

Anmälan

Handlingar 

14 november Linköping

Regionfullmäktigemöten 2020

19 mars Norrköping

Uppdaterad: