LÖSEN

LÖSEN - LÖneunderlag Säkert och ENkelt

  • En webb-baserad funktion för mottagande av lönegranskningsuppgifter
  • För att på ett säkert sätt kunna leverera krypterat material där Byggnads inte ska kunna identifiera oorganiserade arbetare samt arbetare från andra fackförbund
  • Företagen skickar in redovisning i samband med varje löneutbetalning, dock senast varannan mån

Det verkar tyvärr som om det är problem med sidan för tillfället. www.bygglosen.se - Här finns allmän information kring LÖSEN, certifierade system, FAQ, förteckning över kommun-, yrkes- och avtalskoder mm.  Yrkeskoder mm går att hitta här tillsvidare.

Avtal & Löner - Här hittar man avtal, utbetalningsnivåer och ferielöner

Viktig information! 

Felaktiga underlag kan ersättas inom 60 dagar efter inläst datum och ersätts i sin helhet enligt ersättningsrutinen. 

Det är även viktigt att ni håller kontaktuppgifter för ert företag och gällande Lösen aktuella. 

  • Företag som har hängavtal med Byggnads fyller i eller uppdaterar uppgifterna när ni loggat in på Mina sidor
  • Företag som är medlemmar hos Byggföretagen kan mejla oss aktuella uppgifter.

Har ni inte haft någon verksamhet under en viss period mejlar ni det till oss, så att vi kan göra en notering.

Ligger ni efter med redovisningen kommer påminnelse att skickas ut. Har ni många underlag som ska redovisas? Börja med att redovisa två underlag till att börja med, så ser vi till så att de är rätt först, för att undvika onödigt arbete.

Tänk på att redovisa så som er löneperiod ser ut. Har ni lön månadsvis kan redovisningarna se ut som följande, t ex 2021-01-01 - 2021-01-31 eller t ex 2021-01-10 - 2021-02-09, beroende på när ni har ert lönebryt. Januari månad ska redovisas senast 30 mars, februari senast 30 april osv.

Fungerar det inte att skicka in underlaget? Testa med en annan webbläsare, t ex Microsoft Edge.

 

FÖR FÖRETAG SOM HAR TECKNAT HÄNGAVTAL MED BYGGNADS

Inloggningssida samt instruktionsvideo över hur man redovisar LÖSEN

Hur man redovisar via fil (löneprogram)

Hur man redovisar via webbformuläret

Hur man redovisar via webbformuläret - engelsk version

Lathund fördelningstal

 

FÖR FÖRETAG SOM ÄR MEDLEMMAR I BYGGFÖRETAGEN ELLER MASKINENTREPRENÖRERNA:

Vänligen ta kontakt med er arbetsgivarorganisation för lösenord och eventuella frågor. För kontaktuppgifter och inloggningssida gå in på:

Lösenredovisning medlemsföretag Byggföretagen & Maskinentreprenörerna

LÖSEN Rapporteringsguide 2019

Kontakt gällande LÖSEN

Ansvarig

Robin Öhqvist-Thorén

Support

Britt Inger Karlsson och Sandra Larsson

Har ni frågor

Mejla oss på losenost@byggnads.se 

Uppdaterad: