Byggnads Öst

LÖSEN

LÖSEN - LÖneunderlag Säkert och ENkelt

  • En webb-baserad funktion för mottagande av lönegranskningsuppgifter
  • För att på ett säkert sätt kunna leverera krypterat material där Byggnads inte ska kunna identifiera oorganiserade arbetare samt arbetare från andra fackförbund
  • Företagen skickar in redovisning i samband med varje löneutbetalning, dock senast varannan mån

www.bygglosen.se - Här finns allmän information kring LÖSEN, certifierade system, FAQ, förteckning över kommun-, yrkes- och avtalskoder mm. 

Avtal & Löner - Här hittar man avtal, utbetalningsnivåer och ferielöner

Viktig information! 

Felaktiga underlag kan ersättas inom 60 dagar efter inläst datum och ersätts i sin helhet enligt ersättningsrutinen. 

  • Företag som har hängavtal med Byggnads hittar mer information om hur man ersätter underlag när att man har loggat in.
  • Företag som är medlemmar hos Byggföretagen kontaktar dem för information om hur man ersätter underlag.

Det är även viktigt att ni håller kontaktuppgifter för ert företag och gällande Lösen aktuella. 

  • Företag som har hängavtal med Byggnads fyller i eller uppdaterar uppgifterna på Mina sidor
  • Företag som är medlemmar hos Byggföretagen kan maila oss aktuella uppgifter.

Har ni inte haft någon verksamhet under en viss period mailar ni det till oss, så att vi kan göra en notering.

Ligger ni efter med redovisningen kommer påminnelse att skickas ut. Har ni många underlag som ska redovisas? Börja med att redovisa två underlag till att börja med, så ser vi till så att de är rätt först, för att undvika onödigt arbete.

Tänk på att redovisa så som er löneperiod ser ut. Har ni lön månadsvis kan redovisningarna se ut som följande, t ex 2021-01-01 - 2021-01-31 eller t ex 2021-01-10 - 2021-02-09, beroende på när ni har ert lönebryt. Januari månad ska redovisas senast 30 mars, februari senast 30 april osv.

 

FÖR FÖRETAG SOM HAR TECKNAT HÄNGAVTAL MED BYGGNADS

Inloggningssida samt instruktionsvideo över hur man redovisar LÖSEN

Hur man redovisar via fil (löneprogram)

Hur man redovisar via webbformuläret

Hur man redovisar via webbformuläret - engelsk version

Lathund fördelningstal

 

FÖR FÖRETAG SOM ÄR MEDLEMMAR I BYGGFÖRETAGEN ELLER MASKINENTREPRENÖRERNA:

Vänligen ta kontakt med er arbetsgivarorganisation för lösenord och eventuella frågor. För kontaktuppgifter och inloggningssida gå in på:

Lösenredovisning medlemsföretag Byggföretagen & Maskinentreprenörerna

LÖSEN Rapporteringsguide 2019

Kontakt gällande LÖSEN

Ansvarig

Ove Möller

Support

Britt Inger Karlsson och Sandra Larsson

Har ni frågor

Maila oss på losenost@byggnads.se 

Uppdaterad: