Byggnads Öst

LÖSEN

LÖSEN - LÖneunderlag Säkert och ENkelt

  • En webb-baserad funktion för mottagande av lönegranskningsuppgifter
  • För att på ett säkert sätt kunna leverera krypterat material där Byggnads inte ska kunna identifiera oorganiserade arbetare samt arbetare från andra fackförbund
  • Företagen skickar in redovisning i samband med varje löneutbetalning, dock senast varannan mån

www.bygglosen.se - Här finns allmän information kring LÖSEN, certifierade system, FAQ, förteckning över kommun-, yrkes- och avtalskoder mm

Viktigt information! Vänligen ersätt felaktiga underlag enligt ersättningsrutinen istället för att skicka in nya underlag.

Det är även viktigt att ni håller kontaktuppgifter för ert företag och gällande Lösen aktuella. Detta fyller ni i och ändrar när ni har loggat in.

FÖR FÖRETAG SOM HAR TECKNAT HÄNGAVTAL MED BYGGNADS

Här loggar du in som arbetsgivare för rapportering av uppgifter mm

Handbok 

Detaljerad instruktion över vad som ska ingå eller inte i redovisningen

Hur man redovisar via fil (löneprogram)

Hur man redovisar via webbformuläret

Hur man redovisar via webbformuläret - engelsk version

FÖR FÖRETAG SOM ÄR MEDLEMMAR I SVERIGES BYGGINDUSTRIER ELLER MASKINENTREPRENÖRERNA:

Vänligen ta kontakt med dem för lösenord och eventuella frågor. För kontaktuppgifter och inloggningssida gå in på:

Lösenredovisning medlemsföretag Sveriges Byggindustrier & Maskinentreprenörerna

 

Kontakt gällande LÖSEN

Ansvarig

Peder Eliasson

Support

Britt Inger Karlsson och Sandra Larsson

Har ni frågor

Maila oss på losenost@byggnads.se 

Uppdaterad: