Yrkesnämnder

Yrkesnämndernas hemsidor

Byggindustrins yrkesnämnd (trä-betong-murare)

Byggnadsindustrins Yrkesnämnd, BYN, är ett samarbetsorgan mellan Byggföretagen och Byggnads vars uppgift är att säkerställa att det finns kompetenta yrkesarbetare inom den svenska byggbranschen.

Byggindustrins yrkesnämnd – BYN

VVS-Branschens Yrkesnämnd

VVS-Branschens Yrkesnämnd är en samarbetsorganisation mellan Installatörsföretagen och Byggnads. Yrkesnämnden jobbar med frågor som rör utbildning och rekrytering inom VVS, isolering och industrirör.

VVS-branschens Yrkesnämnd

Plåt & Vent Yrkesnämnd

Plåt & Vent Yrkesnämnd, utgör ett samarbetsorgan för yrkesutbildning vars verksamhet är reglerad i kollektivavtal och stadgar mellan Plåtslageriernas Riksförbund och Byggnads. PVF Plåt & Vent Yrkesnämnd, har till uppgift att utöva tillsyn och främja utvecklingen av yrkesutbildningen inom branschen.

Plåt & Vent Yrkesnämnd

Glasbranschföreningen

Glasbranschföreningen (GBF) är en bransch- och arbetsgivarorganisation med ca 600 medlemsföretag. Föreningen arbetar bland annat med utbildning, kvalitetssäkring, auktorisation.

Glasbranschföreningen

Uppdaterad: