Utbildningskalender

  Utbildning Ort
2022    
Januari    
2022-01-12, 2022-01-13, 2022-01-19, 2022-01-20 Förtroendevald - Grund steg 1 & 2 Byggnads Öst, Norrköping
2022-01-26, 2022-01-27, 2022-02-02, 2022-02-09, 2022-02-16 Lagbasutbildning Valla Folkhögskola, Linköping
Februari    
2022-02-01

Skyddsombudsutbildning, steg 1

Byggnads Öst, Norrköping
2022-02-14 FFV- MB Träff 12:00-16:00 Marieborgs Folkhögskola, Norrköping
2022-02-15 Skyddsombudsutbildning, steg 2 Byggnads Öst, Norrköping
2022-02-15 FFM-Mb Träff 12:00-16:00 Valla Folkhögskola, Linköping
2022-02-16 De viktigaste föreskrifterna Marieborgs Folkhögskola, Norrköping
2022-02-16 FFV-MB Träff 12:00-16:00 Best Western Blommenhof, Nyköping
2022-02-22 Påfarten INSTÄLLD Byggnads Öst, Norrköping
Mars    
2022-03-01, 2022-03-02 Samverkan och förändringsarbete Marieborgs Folkhögskola, Norrköping
2022-03-03 FFV-MB Träff, VVS Byggnads Öst, Norrköping
2022-03-03 Normtidsutbildning VVS Byggnads Öst, Linköping
2022-03-08 Skyddsombudsutbildning, steg 3 Byggnads Öst, Norrköping
2022-03-09 Skyddsombudsutbildning, steg 4 Byggnads Öst, Norrköping
2022-03-15 Startkurs Arbetsmiljö Marieborgs Folkhögskola, Norrköping
2022-03-17, 2022-03-24, 2022-03-31, 2022-04-07 MB Steg 1 Byggnads Öst, Norrköping
2022-03-29 Prevention 1 Marieborgs Folkhögskola, Norrköping
2022-03-30 Prevention 2 Scandic Väst, Linköping
April    
2022-04-06 Lagbasträff 13:00 - 16:00 Byggnads Öst, Norrköping
2022-04-07 Lagbasträff 13:00-16:00 Valla Folkhögskola, Linköping
2022-04-12 Påfarten Valla Folkhögskola, Linköping
2022-04-14, 2022-04-21, 2022-04-28, 2022-05-05 MB steg 2 Byggnads Öst, Norrköping
2022-04-27 Skyddsombudsutbildning, steg 1 Byggnads Öst, Linköping
Maj    
2022-05-04 Försäkringsinformatörsträff Linköping
2022-05-10, 2022-05-11, 2022-05-12 Startkurs Arbetsmiljö Scandic Väst, Linköping
2022-05-12, 2022-05-19, 2022-05-25 MB Steg 3 Byggnads Öst, Norrköping
2022-05-17 Skyddsombudsutbildning, steg 2 Byggnads Öst, Linköping
Juni    
2022-06-08, 2022-06-09, 2022-06-15, 2022-06-16 Förtroendevald - Grund steg 1 & 2 Byggnads Öst, Norrköping
2022-06-20 FFV-MB Träff 12:00-16:00 Marieborgs Folkhögskola, Norrköping
2022-06-21 FFV-MB Träff 12:00-16:00 Valla Folkhögskola, Linköping
2022-06-22 FFV-MB Träff 12:00-16:00 Best Western Blommenhof, Nyköping
Augusti    
2022-08-31 Skyddsombudsutbildning, steg 1 Byggnads Öst, Norrköping
September    
2022-09-06 Prevention 1 Marieborgs Folkhögskola, Norrköping
2022-09-07 Prevention 2 Scandic Väst, Linköping
2022-09-08 Fullmaktskonferens Byggnads Öst, Norrköping
2022-09-12 FFV-MB Träff 12:00-16:00 Marieborgs Folkhögskola, Norrköping
2022-09-13 FFV-MB Träff 12:00-16:00 Valla Folkhögskola, Linköping
2022-09-13 Påfarten Blommenhof, Nyköping
2022-09-14 Skyddsombudsutbildning, steg 2 Byggnads Öst, Norrköping
2022-09-14 FFV-MB Träff 12:00-16:00 Best Western Blommenhof, Nyköping
2022-09-20, 2022-09-21, 2022-09-22 Startkurs Arbetsmiljö Marieborgs Folkhögskola, Norrköping
2022-09-20, 2022-09-21, 2022-09-27, 2022-09-28, 2022-09-28 FFV Grund steg 1 & 2 Byggnads Öst, Norrköping
2022-09-27 Skyddsombudsutbildning, steg 3 Byggnads Öst, Linköping
2022-09-28 Skyddsombudsutbildning, steg 4 Byggnads Öst, Linköping
Oktober    
2022-10-04, 2022-10-05, 2022-10-12, 2022-10-18, 2022-10-19 Lagbasutbildning Byggnads Öst, Norrköping
2022-10-04 Skyddsombudsdag Marieborgs Folkhögskola, Norrköping
2022-10-06, 2022-10-13, 2022-10 20, 2022-10-27 MB Steg 1 Byggnads Öst, Norrköping
2022-10-06 Skyddsombudsdag 12:00-16:00 Sunlight Hotel, Nyköping
2022-10-11 Skyddsombudsdag 12:00-16:00 Digital
2022-10-13 Skyddsombudsdag 12:00-16:00 Valla Folkhögskola, Linköping
2022-10-25 Påfarten Byggnads Öst, Norrköping
November    
2022-11-03, 2022-11-10, 2022-11-17, 2022-11-24 MB Steg 2 Byggnads Öst, Norrköping
2022-11-08, 2022-11-09, 2022-11-10 Startkurs Arbetsmiljö Scandic Väst, Linköping
2022-11-08, 2022-11-09, 2022-11-15, 2022-11-16 FFV Grund, steg 1 & 2 Byggnads Öst, Norrköping
2022-11-16 Skyddsombudsutbildning, steg 1  Byggnads Öst, Linköping
2022-11-22, 2022-11-23 Samverkan och förändringsarbete Scandic Väst, Linköping
2022-11-22 FFV-MB Träff Byggnads Öst, Linköping
2022-11-23 Påfarten Valla Folkhögskola, Linköping
2022-11-30 Skyddsombudsutbildning, steg 2 Byggnads Öst, Linköping
December    
2022-12-02, 2022-12-09, 2022-12-16 MB Steg 3 Byggnads Öst, Norrköping
2022-12-05 FFV-MB Träff 12:00-16:00 Marieborgs Folkhögskola, Norrköping
2022-12-06 De viktigaste föreskrifterna Scandic Väst, Linköping
2022-12-06 FFV-MB Träff 12:00-16:00 Valla Folkhögskola, Linköping
2022-12-07 FFV-MB Träff 12:00-16:00 Best Western Blommenhof, Nyköping
2022-12-12 Påfarten Byggnads Öst, Norrköping
Uppdaterad: