Utbildningskalender

2023

Januari

Skyddsombud, dag 1 (1 dag) 18 januari. Byggnads Öst's lokaler, Norrköping

Februari

Skyddsombud, dag 2 (1 dag) 1 februari. Byggnads Öst's lokaler, Norrköping

Kretsstyrelsekonferens, (2 dagar) 2 - 3 februari

MB träff (halvdag) 13 februari. Marieborg Folkhögskola, Norrköping

MB träff (halvdag) 14 februari. Valla Folkhögskola, Linköping

MB träff (halvdag) 15 februari. Blommenhof, Nyköping

Skyddsombud, De viktigaste föreskrifterna (1 dag) 16 februari. Marieborg Folkhögskola, Norrköping 

MB Steg 1 (4 dagar) 23 februari, 2, 8 och 16 mars. Byggnads Öst's lokaler, Norrköping

Skyddsombud, Startkurs (3 dagar) 28 februari, samt 1 och 2 mars. Marieborg Folkhögskola, Norrköping

Mars

Skyddsombud, Samverkan och förändring (2 dagar) 7 och 8 mars. Marieborg Folkhögskola, Norrköping

Lagbasutbildning (5 dagar) 8, 9, 15, 22 och 23 mars. Valla Folkhögskola, Linköping

Påfarten (1 dag) 9 mars. Byggnads Öst's lokaler, Norrköping

Skyddsombud, dag 3 (1 dag) 14 mars. Byggnads Öst's lokaler, Norrköping

Skyddsombud, dag 4 (1 dag) 15 mars. Byggnads Öst's lokaler, Norrköping

FFV Grund (4 dagar) 21, 28 mars samt 4 och 11 april. Byggnads Öst's lokaler, Norrköping

Skyddsombud, dag 1 (1 dag) 22 mars. Byggnads Öst's lokaler, Norrköping

MB träff TIA avtalet (1 dag) 23 mars. Marieborg Folkhögskola, Norrköping

MB Steg 2 (4 dagar) 23 och 30 mars samt 6 och 13 april. Byggnads Öst's lokaler, Norrköping

Skyddsombud, Prevention 1 (1 dag) 29 mars. Marieborg Folkhögskola, Norrköping

Skyddsombud, Prevention 2 (1 dag) 30 mars. Marieborg Folkhögskola, Norrköping

April

Skyddsombud, dag 2 (1 dag) 5 april. Byggnads Öst's lokaler, Norrköping

Påfarten (1 dag) 13 april. Motala

Påfarten (1 dag) 19 april. Valla Folkhögskola, Linköping

MB Steg 3 (3 dagar) 19 och 27 april samt 4 maj. Byggnads Öst's lokaler, Norrköping

Försäkringsinformatörsutbildning (1 dag) 20 april. Marieborg Folkhögskola, Norrköping

Skyddsombud, dag 1 (1 dag) 26 april. Valla Folkhögskola, Linköping

Maj

Skyddsombud, Startkurs (3 dagar) 9, 10 och 11 maj. Scandic Väst, Linköping

Skyddsombud, dag 2 (1 dag) 16 maj. Valla Folkhögskola, Linköping

FFV Grund (4 dagar) 17, 24 och 31 maj, samt 7 juni. Valla Folkhögskola, Linköping

Lagbasträff (halvdag) 24 maj. Byggnads Öst's lokaler, Norrköping

Lagbasträff (halvdag) 25 maj. Valla Folkhögskola, Linköping

Juni

MB träff (halvdag) 12 juni. Marieborg Folkhögskola, Norrköping

MB träff (halvdag) 13 juni. Valla Folkhögskola, Linköping

MB träff (halvdag) 14 juni. Blommenhof, Nyköping

September

MB träff (halvdag) 4 september. Marieborg Folkhögskola, Norrköping

Skyddsombud, dag 1 (1 dag) 5 september. Valla Folkhögskola, Linköping

MB träff (halvdag) 5 september. Valla Folkhögskola, Linköping

MB träff (halvdag) 6 september. Blommenhof, Nyköping

Skyddsombud, Prevention 2 (1 dag) 6 september. Valla Folkhögskola, Linköping

Skyddsombud, Prevention 2 (1 dag) 7 september. Valla Folkhögskola, Linköping

Skyddsombud, dag 2 (1 dag) 20 september. Valla Folkhögskola, Linköping

MB träff TIA avtalet (1 dag) 21 september. Byggnads Öst's lokaler, Linköping

Skyddsombud, Startkurs (3 dagar) 26, 27 och 28 september. Marieborg Folkhögskola, Norrköping

Oktober

Lagbasutbildning (5 dagar) 4, 5, 11, 17 och 18 oktober. Byggnads Öst's lokaler, Norrköping

Skyddsombud, dag 3 (1dag) 11 oktober. Valla Folkhögskola, Linköping

Skyddsombud, dag 4 (1 dag) 12 oktober. Valla Folkhögskola, Linköping

Påfarten (1 dag) 19 oktober. Byggnads Öst's lokaler, Norrköping

Påfarten (1 dag) 24 oktober. Västervik

FFV Grund (4 dagar) 24, 25 och 31 oktober samt 1 november. Byggnads Öst's lokaler, Norrköping

November 

Påfarten (1 dag) 2 november. Blommenhof, Nyköping

Skyddsombud, Startkurs (3 dagar) 7, 8 och 9 november. Scandic Väst, Linköping

MB Steg 1 (4 dagar) 8, 9, 15 och 16 november. Byggnads Öst's lokaler, Norrköping

Lagbasträff (halvdag) 15 november. Valla Folkhögskola, Linköping

Lagbasträff (halvdag) 16 november. Byggnads Öst's lokaler, Norrköping

MB Steg 2 (4 dagar) 22, 23, 30 november samt 6 december. Byggnads Öst's lokaler, Norrköping

MB träff (halvdag) 27 november. Marieborg Folkhögskola, Norrköping

Skyddsombud, Samverkan och förändring (2 dagar) 28 och 29 november. Valla Folkhögskola, Linköping

MB träff (halvdag) 28 november. Valla Folkhögskola, Linköping

MB träff (halvdag) 29 november. Blommenhof, Nyköping

December

Skyddsombud, De viktigaste föreskrifterna (1 dag) 6 december. Valla Folkhögskola, Linköping

MB Steg 3 (3 dagar) 7, 13 och 14 december. Byggnads Öst's lokaler, Norrköping

Påfarten (1 dag) 14 december. Valla Folkhögskola, Linköping

Uppdaterad: