Utbildningskalender

2024

Februari

Skyddsombud, dag 1 (1 dag) 1 februari. Byggnads Öst's lokaler, Norrköping

Skyddsombud, Samverkan och förändring (2 dagar) 5 och 6 februari, Marieborg Folkhögskola

MB Steg 1 (4 dagar) 7, 14, 21 och 28 februari. Byggnads Öst's lokaler, Norrköping

Skyddsombud, dag 2 (1 dag) 13 februari. Byggnads Öst's lokaler, Norrköping

MB träff (halvdag) 12 februari. Marieborg Folkhögskola, Norrköping

MB träff (halvdag) 13 februari. Valla Folkhögskola, Linköping

Skyddsombud, De viktigaste föreskrifterna (1 dag) 13 februari. Marieborg Folkhögskola, Norrköping 

MB träff (halvdag) 15 februari. Blommenhof, Nyköping

Skyddsombud, Startkurs (3 dagar) 27, 28 och 29 februari. Marieborg Folkhögskola, Norrköping

Mars

Lagbasutbildning (5 dagar) 5, 6, 13, 19 och 20 mars. Valla Folkhögskola, Linköping

MB Steg 2 (4 dagar) 6, 12, 20 och 27 mars. Byggnads Öst's lokaler, Norrköping

Påfarten (1 dag) 7 mars. Byggnads Öst's lokaler, Norrköping

Skyddsombud, dag 3 (1 dag) 13 mars. Byggnads Öst's lokaler, Norrköping

Skyddsombud, dag 4 (1 dag) 14 mars. Byggnads Öst's lokaler, Norrköping

Skyddsombud, Prevention 1 (1 dag) 27 mars. Marieborg Folkhögskola, Norrköping

Skyddsombud, Prevention 2 (1 dag) 28 mars. Marieborg Folkhögskola, Norrköping

April

MB Steg 3 (3 dagar) 2, 10, 17 och 23 april. Byggnads Öst's lokaler, Norrköping

Skyddsombud, dag 1 (1 dag) 10 april. Byggnads Öst's lokaler, Linköping

FFV Grund (4 dagar) 11, 18, 25 april, samt 2 maj. Valla Folkhögskola, Linköping

Påfarten (1 dag) 18 april. Valla Folkhögskola, Linköping

Försäkringsinformatörsutbildning (1 dag) 24 april. Valla Folkhögskola, Linköping

Skyddsombud, dag 2 (1 dag) 24 april. Byggnads Öst's lokaler, Linköping

Maj

Skyddsombud, Startkurs (3 dagar) 15,15 och 16 maj. Scandic Väst, Linköping

Lagbasträff (halvdag) 22 maj. Byggnads Öst's lokaler, Norrköping

Lagbasträff (halvdag) 21 maj. Valla Folkhögskola, Linköping

Juni

MB träff (halvdag) 10 juni. Marieborg Folkhögskola, Norrköping

MB träff (halvdag) 11 juni. Valla Folkhögskola, Linköping

MB träff (halvdag) 13 juni. Blommenhof, Nyköping

Augusti

FFV Grund (4 dagar) 27 augusti, samt 4, 10 och 17 september. Byggnads Öst's lokaler, Norrköping

September

MB träff (halvdag) 2 september. Marieborg Folkhögskola, Norrköping

MB träff (halvdag) 3 september. Valla Folkhögskola, Linköping

Skyddsombud, dag 1 (1 dag) 3 september Byggnads Öst's lokaler, Norrköping

Skyddsombud, Prevention 1 (1 dag) 4 september. Valla Folkhögskola, Linköping

MB träff (halvdag) 5 september. Blommenhof, Nyköping

Skyddsombud, Prevention 2 (1 dag) 5 september. Valla Folkhögskola, Linköping

Skyddsombud, dag 2 (1 dag) 18 september. Valla Folkhögskola, Linköping

Skyddsombud, Startkurs (3 dagar) 24, 25 och 26 september. Marieborg Folkhögskola, Norrköping

Oktober

Lagbasutbildning (5 dagar) 2, 3, 9, 16 och 17 oktober. Byggnads Öst's lokaler, Norrköping

Skyddsombud, dag 3 (1 dag) 2 oktober. Byggnads Öst's lokaler, Linköping

Skyddsombud, dag 4 (1 dag) 3 oktober. Byggnads Öst's lokaler, Linköping

MB steg 1 (4 dagar) 8, 15, 22 och 29 oktober. Byggnads Öst's lokaler, Norrköping

Skyddsombud, dag 1 (1dag) 9 oktober. Byggnads Öst's lokaler, Linköping

Påfarten (1 dag) 10 oktober. Byggnads Öst's lokaler, Norrköping

Skyddsombud, dag 2 (1 dag) 23 oktober. Byggnads Öst's lokaler, Linköping

November 

Skyddsombud, Startkurs (3 dagar) 5, 6 och 7 november. Scandic Väst, Linköping

MB Steg 2 (4 dagar) 5, 12, 19 och 26 november. Byggnads Öst's lokaler, Norrköping

MB träff (halvdag) 25 november. Marieborg Folkhögskola, Norrköping

Lagbasträff (halvdag) 26 november. Valla Folkhögskola, Linköping

Lagbasträff (halvdag) 27 november. Byggnads Öst's lokaler, Norrköping

Skyddsombud, Samverkan och förändring (2 dagar) 26 och 27 november. Valla Folkhögskola, Linköping

MB träff (halvdag) 27 november. Valla Folkhögskola, Linköping

MB träff (halvdag) 28 november. Blommenhof, Nyköping

December

MB Steg 3 (3 dagar) 3, 10, 16 och 17 december. Byggnads Öst's lokaler, Norrköping

Skyddsombud, De viktigaste föreskrifterna (1 dag) 5 december. Valla Folkhögskola, Linköping

Påfarten (1 dag) 12 december. Valla Folkhögskola, Linköping

Uppdaterad: