Byggnads Öst

Målplan 2018

Denna målplan ska gälla för hela verksamheten. Detta innebär för så väl medlemskretsar, arbetsplatsorganisation samt region- och verksamhetskontoret. Att öka organisationsgraden är det första prioriterade målet för hela verksamheten.

Medlemsutveckling

Den viktigaste frågan för Byggnads är att bli flera medlemmar. Rekrytera flera medlemmar blir den högsta prioriteten för hela organisationen.

 • Öka totala medlemsantalet med 215 stycken

Utveckla förtroendemannaorganistationen

Genom att utveckla förtroendemännen och ge fullmakter i vår organisation så flyttar vi fram positionerna. Förtroendevalda ska känna sig starkt förknippad med Byggnads. Regionen skall stötta förtroendevalda i förhandlingar, samt utbilda dem så att man känner sig trygg i sin roll som förebild och ledare. 

 • Att få minst totalt 10 st nya förtroendevalda i små och medelstora företag
 • Dela ut 10 st fullmakter

Kollektivavtalsbevakning

Bevaka så att de kollektivavtalade rättigheterna efterföljs genom arbetsplatsbesök. Vägra acceptera en dålig arbetsmiljö på våra arbetsplatser. Ingen medlem ska jobba i ett företag som saknar avtal. Ordning och reda ska gälla på arbetsplatserna inom regionen. Begränsningar av bemanning samt färre UE-kedjor ska man verka för.

 • Att regionen tecknar 100 st nya hängavtal
 • Göra 900 st arbetsplatsbesök i små och medelstora företag

Ungdomar

Ungdomarna är Byggnads framtid och en resurs att ta vara på. Regionen, tillsammans med ungdomarna, ska marknadsföra Unga Byggare vid arbetsplatsbesök, utbildningar och UVA-möten. Egen budget för ungdomsverksamheten tas fram.

 • Vi ska ha minst 6 sociala aktiviteter 2018
 • Delta vid medlemskretsmöten
 • Bli fyra st fler aktiva ungdomar i regionen
 • Vår regionala utbildning ska ha minst åtta nya ungdomar
 • Vi ska vid årets slut ha minst tre aktiva LUK:ar
 • Vi ska medverka vid uppsökeriveckorna
 • Vi ska ha minst fyra st skolinformatörer

Tillsammans blir vi starka!

Uppdaterad: