Byggnads Öst

Målplan 2019

Denna målplan ska gälla för hela verksamheten. Detta innebär för så väl medlemskretsar, arbetsplatsorganisation samt region- och verksamhetskontoret. Att öka organisationsgraden är det första prioriterade målet för hela verksamheten.

Medlemsutveckling

Den viktigaste frågan för Byggnads är att bli flera medlemmar. Rekrytera flera medlemmar blir den högsta prioriteten för hela organisationen.

 • Öka totala medlemsantalet med 227 stycken

Utveckla förtroendemannaorganistationen

Genom att utveckla förtroendemännen och ge fullmakter i vår organisation så flyttar vi fram positionerna. Förtroendevalda ska känna sig starkt förknippad med Byggnads. Regionen skall stötta förtroendevalda i förhandlingar, samt utbilda dem så att man känner sig trygg i sin roll som förebild och ledare. 

 • Att få minst totalt 30 st nya förtroendevalda i små och medelstora företag
 • Dela ut 13 st fullmakter

Kollektivavtalsbevakning

Bevaka så att de kollektivavtalade rättigheterna efterföljs genom arbetsplatsbesök. Vägra acceptera en dålig arbetsmiljö på våra arbetsplatser. Ingen medlem ska jobba i ett företag som saknar avtal. Ordning och reda ska gälla på arbetsplatserna inom regionen. Begränsningar av bemanning samt färre UE-kedjor ska man verka för.

 • Att regionen tecknar 90 st nya hängavtal
 • Göra 900 st arbetsplatsbesök i små och medelstora företag

Ungdomar

Ungdomarna är Byggnads framtid och en resurs att ta vara på. Regionen, tillsammans med ungdomarna, ska marknadsföra Unga Byggare vid arbetsplatsbesök, utbildningar och UVA-möten. Egen budget för ungdomsverksamheten tas fram.

 • Vi ska bli fler skolinformatörer
 • Vi ska ha minst 8 st nya deltagare på vår regionala ungdomsutbildning
 • Vi ska aktivt jobba för att få föreläsa om machokulturen
 • Vi ska ha minst 25 % kvinnor på vår regionala ungdomsutbildning
 • Vi ska delta på de gymnasiemässor som är i regionen
 • Vi ska vara mer delaktiga på uppsökeriveckorna, där minst en ungdom är med varje dag

Tillsammans blir vi starka!

Uppdaterad: