Regionstyrelsen för Byggnads Öst

Regionstyrelsen

Byggnads Öst regionstyrelse består av tretton ordinarie ledamöter, samt ordförande från regionens Ungdomskommitté och en representant från Ungdomsgruppen, båda adjungerade.

Styrelsen i Byggnads Öst väljs på Regionfullmäktiges årsmöte. Styrelsen ansvarar, tillsammans med personalen, för regionens löpande verksamhet.

Regionstyrelsemöten 2022

27 januari Norrköping

24 februari Linköping

24 mars Norrköping

28 april Linköping

24 maj Norrköping

30 juni Linköping

23 augusti Norrköping

22 - 23 september strategidagar

20 - 21 oktober Budget

24 november Linköping

15 december Norrköping

 • Richard Mellberg

  Ordförande

  Richard Mellberg

  Telefon: 010-601 11 11

 • Pierre Andersson

  Ekonomiansvarig

  Pierre Andersson

  Telefon: 010-6011102

 • Ove Möller

  Avtalsansvarig

  Ove Möller

  Telefon: 010-601 10 45

 • Sekreterare

  Stefan Andersson

  Telefon: 073-3372756

 • Vice Ordförande

  Thomas Gustafsson

  Telefon: 076-5215946

 • Vice sekreterare

  Jan Johansson
 • Ordinarie ledamot

  Johan Bergkvist
 • Ordinarie ledamot

  Johan Hägerstrand

  Telefon: 070-6279453

 • Ordinarie ledamot

  Niclas Arnander

  Telefon: 070-2677619

 • Ordinarie Ledamot

  Jonas Andersson

  Telefon: 070-6731905

 • Ordinarie ledamot

  Alexander Westberg
 • Ordinarie ledamot

  Moa Orre
 • Ordinarie ledamot

  Tobias Ydremo
 • Sonny Härold

  Valberedningen

  Sonny Härold

  Telefon: 010-601 13 16

 • Valberedningen

  Mikael Fransson
 • Valberedningen

  Mikaela Öfverberg
 • Valberedningen

  Conny Delerud
 • Valberedningen

  Lars-Åke Lundberg
Uppdaterad: