Byggnads Öst

Regionstyrelsen

Byggnads Öst regionstyrelse består av tretton ordinarie ledamöter, samt ordförande från regionens Ungdomskommitté och en representant från Ungdomsgruppen, båda adjungerade.

Styrelsen i Byggnads Öst väljs på Regionfullmäktiges årsmöte. Styrelsen ansvarar, tillsammans med personalen, för regionens löpande verksamhet.

Regionstyrelsemöten 2019

14 november Linköping

12 december Norrköping

Regionstyrelsemöten 2020

23 januari Norrköping

27 februari Linköping

19 mars Norrköping

23 april Linköping

14 maj Norrköping

11 juni Linköping

27 augusti Norrköping

17 - 18 september strategidagarna

15 - 16 oktober Budget

19 november Linköping

17 december Norrköping

 • Magnus Cato

  Ordförande

  Magnus Cato

  Telefon: 010-6011333

 • Pierre Andersson

  Ekonomiansvarig

  Pierre Andersson

  Telefon: 010-6011102

 • Sekreterare

  Stefan Andersson

  Telefon: 073-3372756

 • Vice Ordförande

  Thomas Gustafsson

  Telefon: 076-5215946

 • Vice sekreterare

  Jan Johansson
 • Ordinarie ledamot

  Bernt Ählström

  Telefon: 073-3375364

 • Ordinarie ledamot

  Lars Friberg

  Telefon: 070-3367373

 • Ordinarie ledamot

  Ove Möller

  Telefon: 070-2007447

 • Ordinarie ledamot

  Johan Hägerstrand

  Telefon: 070-6279453

 • Ordinarie ledamot

  Niclas Arnander

  Telefon: 070-2677619

 • Ordinarie ledamot

  Tuula Hirvelä

  Telefon: 073-9382149

 • Ordinarie ledamot

  Johan Flärd
 • Adjungerad från Ungdomsgruppen

  Jonas Andersson

  Telefon: 070-6731905

 • Revisor

  Stefan Brolin

  Telefon: 011-343693

 • Revisor

  Björn Larsson

  Telefon: 070-6864668

 • Revisor

  Jörgen Andreasson
 • Jörgen Drott

  Valberedningen, sammankallande

  Jörgen Drott

  Telefon: 010-601 13 30

 • Sonny Härold

  Valberedningen

  Sonny Härold

  Telefon: 010-601 13 16

 • Valberedningen

  Hans Gustavsson
 • Valberedningen

  Mikael Fransson
 • Valberedningen

  Erik Jörgensson
Uppdaterad: