Byggnads Öst
Regionstyrelsen för Byggnads Öst

Regionstyrelsen

Byggnads Öst regionstyrelse består av tretton ordinarie ledamöter, samt ordförande från regionens Ungdomskommitté och en representant från Ungdomsgruppen, båda adjungerade.

Styrelsen i Byggnads Öst väljs på Regionfullmäktiges årsmöte. Styrelsen ansvarar, tillsammans med personalen, för regionens löpande verksamhet.

Regionstyrelsemöten 2021

21 januari Norrköping

4 februari Linköping

11 mars Norrköping

8 april Linköping

20 maj Norrköping

22 juni Linköping

2 september Norrköping

23 september strategidag

21 - 22 oktober Budget

18 november Linköping

16 december Norrköping

 • Magnus Cato

  Ordförande

  Magnus Cato

  Telefon: 010-6011333

 • Pierre Andersson

  Ekonomiansvarig

  Pierre Andersson

  Telefon: 010-6011102

 • Avtalsansvarig

  Ove Möller

  Telefon: 010-601 10 45

 • Sekreterare

  Stefan Andersson

  Telefon: 073-3372756

 • Vice Ordförande

  Thomas Gustafsson

  Telefon: 076-5215946

 • Vice sekreterare

  Jan Johansson
 • Ordinarie ledamot

  Johan Bergkvist
 • Ordinarie ledamot

  Lars Friberg

  Telefon: 070-3367373

 • Ordinarie ledamot

  Johan Hägerstrand

  Telefon: 070-6279453

 • Ordinarie ledamot

  Niclas Arnander

  Telefon: 070-2677619

 • Ordinarie ledamot

  Johan Flärd
 • Adjungerad från Ungdomsgruppen

  Jonas Andersson

  Telefon: 070-6731905

 • Ordinarie ledamot

  Alexander Westberg
 • Ordinarie ledamot

  Moa Orre
 • Jörgen Drott

  Valberedningen, sammankallande

  Jörgen Drott

  Telefon: 010-601 13 30

 • Sonny Härold

  Valberedningen

  Sonny Härold

  Telefon: 010-601 13 16

 • Valberedningen

  Hans Gustavsson
 • Valberedningen

  Mikael Fransson
 • Valberedningen

  Mikaela Öfverberg
Uppdaterad: