2013

  • Nummer för utskick via SMS

    Missar du viktig information? Uppdatera dina uppgifter till regionen!

  • Höjd ersättning till föräldralediga

    Från och med årsskiftet kommer alla privatanställda föräldrar inom Svenskt Näringsliv och LO-kollektivet, på arbetsplatser där kollektivavtalet finns, att kunna få 10 procent extra av lönen som tillägg under max 180 dagar när de tar ut föräldrapennin...