Planeringskonferensen 2016

Planeringskonferensen 2016

Fotograf: Magnus Cato

Om oss

Byggnads Östs verksamhet består i att bevaka våra medlemmars intressen och stötta dem i olika frågor. Vi har cirka 6000 medlemmar och vår region täcker Östergötland och Nyköping, Oxelösund, Vimmerby och Västervik med omnejd.

Byggnads Öst bildades 2012 genom en sammanslagning av Bygg 9:an Öst och Bygg 35:an. Vi har kontor i Norrköping och Linköping och vår verksamhet styrs demokratiskt genom våra medlemskretsar och regionfullmäktige.

Medlem
Det är tack vare dig som är medlem vi kunnat säkerställa de kollektivavtal vi har.

Kontakt
Här hittar du oss som arbetar i regionen. Idag består vi av 14 ombudsmän och 3 administratörer.

Medlemskretsar
Vår region består av 13 medlemskretsar. Till medlemskretsarnas möten är alla medlemmar välkomna. 

Regionstyrelsen
Regionstyrelsen, tillsammans med regionens personal, ansvarar för den fortlöpande verksamheten.

Regionfullmäktige
Regionfullmäktige är regionens högst beslutande organ.

Målplan
Utifrån målplanen styr vi vår verksamhet. Personal, kretsordföringar och styrelsen träffas en gång per år vid en planeringskonferens, där vi går igenom årets målplan och ser över nästkommande år. Regionstyrelsen tar sedan ett beslut om hur målplanen ska se ut och tillsammans arbetar vi för att nå målen.

Uppdaterad: