Fotograf: Byggnads Öst

Besök på din arbetsplats

Vill du ha besök av Byggnads Öst på din arbetsplats? Fyll i formuläret nedan, så kontaktar vi dig.

Arbetsplatsbesök

Arbetsplatsbesök gör vi året runt och har även tre temaveckor under året.

Vid ett arbetsplatsbesök kan du få information om bl a

  • Avtalet
  • Studier
  • Försäkringar

UVA-möte

Vi kan även boka ett UVA-möte. Enligt Utvecklingsavtalet (UVA) har alla medlemmar i Byggnads rätt att få fem timmars facklig information på betald tid. Fackmöte är en rättighet.

Uppsökeriveckor

Vi kör uppsökeriveckor varje år vecka 6 och vecka 37 (i år, 2022, kör vi dock v 36), vilket innebär att regionens ombudsmän, tillsammans med representanter för medlemskretsarna, är ute på mindre arbetsplatser i ditt område och informerar om studier och försäkringsfrågor.

Syftet med uppsökeriet är att öka Byggnads närvaro på de mindre arbetsplatserna och ge medlemmar i mindre företag viktig facklig information.

Vill du ha studie- eller försäkringsinformation på din arbetsplats? Hör av dig till regionen, så kommer vi och besöker dig och dina arbetskamrater.

Arbetsmiljöveckan

Varje år vecka 43 har vi en arbetsmiljövecka där vi extra mycket uppmärksammar arbetsmiljön på din arbetsplats.

Skyddsronder kommer att genomföras av ditt lokala skyddsombud eller, där det saknas utsedda skyddsombud, ett regionalt skyddsombud.

Mer om Arbetsmiljöveckan.

Tänk på att det kan vara lite svårare att få tag på en ombudsman på kontoret eller per telefon de här veckorna.

 

Granskad: