Försäkringsinformatörer

Rollen som försäkringsinformatör innebär först och främst att se till att löpande ge medlemmarna relevant information och kunskap om försäkringar. Både om försäkringar som ingår i kollektivavtalet och de som ingår i medlemskapet i Byggnads. Man har även grundläggande kunskaper om pensionssystemet.

Försäkringsinformatörens uppgifter

  • Informera anställda om de försäkringar som finns och ändringar i villkoren.
  • Svara på frågor om försäkringar och vad som händer med försäkringsskyddet vid långvarig sjukdom eller arbetsskada.
  • Vid behov hjälpa medlemmar att göra anmälningar för de olika försäkringarna på rätt sätt.
  • Ta del av den försäkringsinformation som bland annat Folksam, Fora och Afa lämnar.

Mer om uppdraget

Du förväntas inte vara expert, utan enbart ha en övergripande kunskap. Du ska kunna ge övergripande information om försäkringsskyddet, hänvisa vart man kan vända sig för att få mer information och vara behjälplig med att göra en anmälan om någon blir sjuk eller skadar sig i sitt arbete.

Visste du att du som försäkringsinformatör också är fackligt förtroendevald? Det innebär exempelvis att du inte bara har rätt att prata försäkringsfrågor utan även andra typer av fackliga frågor på arbetstid om det behövs.

Bli försäkringsinformatör

Byggnads behöver fler försäkringsinformatörer. Att sprida försäkringsinformation är en viktig del av vårt fackliga uppdrag, för att stärka rättvisan och tryggheten bland våra medlemmar. Våra försäkringsinformatörer är i framkanten av detta arbete.

Som försäkringsinformatör har du rätt att gå en grundutbildning på 2 dagar. Den handlar om avtalsförsäkringarna och en av dagarna kommer Folksam att informera om medlemsförsäkringarna.

Under utbildningen får du grundläggande kunskap om de kollektivavtalade försäkringarna vid sjukdom, arbetsskada och dödsfall. Man tar också upp hur din roll som försäkringsinformatör ser ut och hur försäkringssamtal ska genomföras och registreras. Du får även tips om hur du kan nå ut med information på bästa sätt.

Du får också möjlighet att gå på vidareutbildningar. Syftet är att du ska hålla dina kunskaper vid liv, utbyta erfarenheter med andra försäkringsinformatörer och få information om eventuella nyheter.

För att anmäla dig så registrerar du dig i LOTSEN

Byggnads har gett Avtalat i uppdrag att utbilda dig som är förtroendevald försäkringsinformatör. Lotsen är ditt verktyg som försäkringsinformatör. I Lotsen får du information om kollektivavtalad pension och försäkring, du kan registrera dina försäkringsinformationer och anmäla dig till vår grundutbildning.

När din registrering i Lotsen blivit godkänd av ditt fackförbund kan du logga in och boka plats på grundutbildningen. Har du grundutbildning sedan tidigare behöver du inte gå en ny grundutbildning.

I ditt uppdrag som försäkringsinformatör har du ständigt stöd från Byggnads!

Uppdaterad: