Två stående män och många sittande.

Lagar och avtal

Syfte

  • Bli fackligt medveten.
  • Få kunskap i Byggavtalets lönedelar, få förståelse för hur medlemskapet är kopplat till den Svenska modellen.


Mål

Tre block:

  • Medlemskapets värde.
  • Svenska modellen= Parterna på arbetsmarknaden.
  • Tidlistor och prestationslönemodeller.


Målgrupp

Medlemmar inom Byggavtalet.


Kurslängd

Två dagar.

Ekonomi

Byggnads ersätter den förlorade arbetsförtjänsten och eventuell resekostnad.

Välj nedan vilket datum/ort du önskar gå

Utbildning2024
 
Uppdaterad: