Män på rad

Bild från MB-utbildning steg 2

För MB-ledamöter

MB-utbildningen består av sammanlagt 3 steg

Steg 1 - Ditt avtal i praktiken

Syfte och mål med utbildningen
Kursdeltagaren ska efter kursen ha fördjupade kunskaper om förtroendemannalage, medbestämmande, utvecklingsavtal och förhandlingsstrategi. Innehåll. Stegvis vidare. MBÖ i praktiken. Utvecklingsavtalets olika delar. Förhandlingsspel.

Tidsomfång
4 dagar

Målgrupp
MB-ledamöter

Förkunskaper
Påfarten, FFV grund.

Steg 2 - Laget på arbetsplatsen

Syfte och mål med utbildningen
Kursdeltagaren ska efter kursen ha goda kunskaper om de lagar som är våra främsta verktyg samt ha genomfört mer komplicerade förhandlingsövningar.

Innehåll: Medbestämmandelagen–fördjupning. Förtroendemannalagen–fördjupning . Förhandlingssövning.

Tidsomfång
4 dagar

Målgrupp
MB-ledamöter.

Förkunskaper
Påfarten, FFV grund och Steg 1 MB-utbildningen.

Steg 3

Hålls centralt (4 dagar)

Ekonomi
Ersättning enligt förtroendemannalagen. Ledighet med lön. Lämna din ledighetsansökan till din arbetsgivare när du söker kursen.

 

Välj nedan vilken utbildning du önskar gå på

Utbildning
 
Uppdaterad: