Lagbasutbildning

Lagbaskursen består av en introduktion och en lagbasutbildning på sammanlagt 5 dagar, fördelat på två kurstillfällen.

Syfte och mål med utbildningen
Kursdeltagaren ska efter kursen ha kunskaper om rollen som förtroendevald och sin lagliga plattform. Ha djupare kunskaper om den arbetsrättsliga lagstiftningen samt veta skillnaden mellan lag och avtal. Ha kunskap för att klara uppdraget som facklig företrädare på arbetsplatsen.

Innehåll: Att vara ledare, konsten att leda en grupp. Att representera sina arbetskamrater och Byggnads. Uppträdande och bemötande i dagliga möten och förhandlingar. Hur man skapar väl fungerande arbetslag. Rättigheter och skyldigheter. Byggavtalets lönebestämmelser. Ny- och ombyggnadslistan samt andra vanligt förekommande tidsättningssystem. Avstämningsbara parametrar. Ekonomi. Arbetskraftsplanering. Mängdning och uträkning av avgående och tillkommande arbeten. Hantering nedlagd tid. Uttag underlag. Avstämningar.

Tidsomfång
3 plus 2 dagar (totalt 40 timmar) fördelat på två kurstillfällen. 

Målgrupp
Lagbasar

Förkunskaper
Påfarten och FFV grund

Ekonomi
Ersättning enligt förtroendemannalagen. Ledighet med lön. Lämna din ledighetsansökan till din arbetsgivare när du söker kursen.

Välj nedan vilken utbildning du önskar gå

Utbildning (hålls i Malmö)
 
Uppdaterad: