Facket Försäkrar upphör

Publicerad:

Från årsskiftet 2020-21 så kommer Facket Försäkrar verksamheten att upphöra och istället kommer bolaget Kollektivavtalsinformation Sverige AB, med varumärkesnamnet Avtalat, att ta över all utbildning samt information. Bolaget ägs av Svenskt näringsliv, LO och PTK. Det är därför viktigt att du som är informatör är utsedd till FFV då det är Byggnads som äger och registrerar Er för att kunna kalla in dig. Om du inte är utsedd som FFV eller inte längre vill vara informatör är det viktigt att du meddelar Sören Orrstenius eller regionen om det.

Uppdaterad: