Fackligt/politiska handslag i regionen

Politikens påverkan gör att vi i Byggnads Öst måste påverka politiken. Vi är garanten för att bevaka våra medlemmars intressen såväl på arbetet, som i samhället i stort. Därför har vi i Byggnads Öst gjort ett antal facklig/politiska handslag runt om i vår region.

 

Publicerad:

I Sörmland har vi fått igenom att S ska gå till val på:

Grillunch Eskilstuna

  • Krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling.      
  • Krav på att region Sörmland kontrollerar att dom upphandlande företag följer svensk arbetsrättslagstiftning samt skattelagstiftning, även kontroller av ID06 och personalliggare.
  • Krav på att lärlingar/APL-elever får praktik/anställning hos dom upphandlande företagen. 
  • Begränsa UE-leden till max två led!

I Linköping har vi fått igenom att S går till val på:

Grillunch i Linköping

  • Återinför den statliga arbetsmarknadsprövningen.
  • Höj lönekravet eftersom det är svårt att klara sig på 13 000 kronor före skatt.
  • Linköpings kommun ska jobba aktivt för att komma åt oseriösa aktörer som utnyttjar människor. Vi måste som kommun jobba tätare med exempelvis Skatteverk och Arbetsmiljöverket.
  • De kommunala bolagen i Linköping ska skapa en gemensam organisation mot oseriösa aktörer. Fysiska arbetsplatskontroller ska göras oannonserat för att se till att alla har giltigt ID06- kort, ID-handlingar, legitimation och arbetstillstånd.

I Norrköping har vi fått igenom att S går till val på:

Grillunch i Norrköping

  • Norrköpings kommun ska jobba aktivt för att komma åt oseriösa aktörer som utnyttjar människor. Vi måste som kommun jobba tätare med exempelvis Skatteverk och Arbetsmiljöverket.
  • Krav på att lärlingar/APL-elever får praktik/anställning hos dom upphandlande företagen vid offentlig upphandling.

 

 

Vi i Byggnads Öst vill tacka varenda medlem som ser till att vi kan få mer ordning och reda i Byggbranschen, utan er hade vi aldrig kunnat få igenom kraven.

Vi vill också uppmana varenda medlem att gå och rösta den 11 september för en bättre byggbransch!

Så tycker partierna

Uppdaterad: