Ferielöner

Publicerad:

Byggavtalet

Fr o m läsårets slut 2022/2023 t o m läsårets slut 2023/2024

  • Elev som genomgått andra året på gymnasieskolans Byggprogra 106 kr/tim
  • Elev som genomgått första året i gymnasieskolans Byggprogram 95 kr/tim
  • Övriga 85 kr/tim

Semesterersättning enligt lag.

Plåt - och Ventilationsavtalet

2023-05-01 - 2024-05-01

  • Elev som genomgått andra året på Plåtslageriprogrammet i gymnasieskolan 126 kr/tim
  • Elev som går eller genomgått första året på Plåtslageriprogrammet i gymnasieskolan 108 kr/tim
  • Övriga 90 kr/tim

Semesterersättning tillkommer och utbetalas enligt avtal.

Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl

Lönerekommendation för feriearbetande elever 2023

För elever som påbörjat eller ska påbörja studier på VVS-och Fastighetsprogrammet eller annan likvärdig utbildning.

2023-06-06 - 2024-06-05

  • Elev som har genomgått första året: 98,50 kr/tim eller 17 139 kr/mån.
  • Elev som har genomgått andra året: 109,50 kr/tim eller 19 053 kr/mån.
  • Elev från grundskolan som har sökt VVS- och Fastighetsprogrammet: 85,00 kr/tim eller 14 790 kr/mån.

 

 

Uppdaterad: