Påminnelseutskick LÖSEN

I september kommer ett påminnelsebrev gällande redovisning av underlag till LÖSEN att skickas ut till er som har Byggavtal.

Publicerad:

Alla arbetsgivare som är anslutna till Byggavtalet har en skyldighet att redovisa löneuppgifter avseende de anställda, se (Byggavtalet § 3 pkt 10.0-10.2).

Redovisning skall ske elektroniskt för samtliga anställda som verkar under Byggavtalet senast den 30:e varannan månad.

Följ länken för mer information, support och kontakt.

Uppdaterad: