Bild från regoion Öst fullmäktige på Marieborg

Uttalande från Byggnads Öst Regionfullmäktige

Publicerad:

Att byggbranschen plågas av arbetslivskriminalitet och utnyttjande är inte en nyhet för någon. Våra medlemmar och ombudsmän möter kriminaliteten och fusket varje dag. Lika ofta möter vi också desperationen hos seriösa företag som vill göra rätt men som riskerar konkurreras ut av fuskande konkurrenter.

Det är ovärdigt en svensk arbetsmarknad och vi som parter har ett ansvar för att göra allt vi kan för att köra ut fuskarna och värna de seriösa bolagen. Det här är något vi måste lösa. Fusket går att kontrollera bort, men bara om vi gör det tillsammans.

På Byggnads region Öst är vi dagligen på byggen i vår region där vi möter utnyttjade byggnadsarbetare. Vi möter medlemmar som fått tiotusentals kronor för lite i lön och ersättningar och inte sällan utländsk arbetskraft som tvingas arbeta under rent inhumana villkor. Den stora sorgen är att många av de kriminella företag vi möter anlitas, medvetet eller omedvetet, som underentreprenörer av vår motpart Byggföretagens medlemsföretag.

Kriminalitet, fusk och utnyttjande slår undan benen på de som vill göra rätt för sig. Seriösa företag tvingas snart stå inför valet att lägga ner verksamheten, eller själva börja ta genvägar.

Frustrationen är stor i byggsverige, våra medlemmar har tröttnat för länge sedan, seriösa bolag börjar fråga oss varför deras arbetsgivarorganisation inte gör mer utan snarare håller fuskarna om ryggen.

Det duger inte. Nu när vi är mitt i en avtalsrörelse är vårt budskap tydligt: Vi vill ha verkstad. Vill ha konkreta åtgärder som gör skillnad på riktigt. Branschtäckande granskningar som identifierar fuskarna och sparkar ut dem en gång för alla.

Vi kan inte acceptera att 80 % av dom utländska byggföretagen bryter mot svenska lagar och kollektivavtal, enligt den statliga utredningen gjord av byggmarknadskommissionen. Vi kan inte acceptera att apl-elever inte får arbete efter avslutade studier. Vi kan inte acceptera företag som säger upp egen personal för att sedan sälja bort jobben till oseriösa byggföretag. Vi är Byggnads och vi kommer ta fajten och säkerställa goda arbetsvillkor för alla som jobbar i det här landet.  

Men då måste storföretagen och arbetsgivarorganisationen sätta ner foten och gå från ord till handling. Det är vår gemensamma bransch. Det är vårt gemensamma ansvar. Vi kan inte sitta på händerna när den tas över av fuskare och kriminella.

 

 

 

 

 

 

Antaget av Byggnads regionfullmäktige i Öst den 2023-03-30

Uppdaterad: