Byggnadsmedlemmar

Ferielöner

Information om ferielöner på Byggavtalet, Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl, Plåt- och Ventilationsavtalet, Entreprenadmaskinavtalet, Lackavtalet samt Kollektivavtal för Måleriyrket för 2024

Publicerad:

Byggavtalet

Från och med läsårets slut 2023/2024 till och med läsårets slut 2024/2025

Semesterersättning tillkommer och utbetalas enligt semesterlagen.

Lön utges enligt följande:

 • Elev som genomgått andra året på Byggprogrammet i gymnasieskolan 111 kr/tim.
 • Elev som genomgått första året i gymnasieskolans Byggprogram, 100 kr/tim.
 • Övriga elever 89 kr/tim.
 • Semesterersättning tillkommer och utbetalas enligt avtal.

Plåt- och ventilationsavtalet

Från och med läsårets slut 2023/2024 till och med läsårets slut 2024/2025

 • Elev som har avslutat årskurs 2 inriktning byggnadsplåt, ventilationsplåtslageri eller ventilationsmontage 131,10 kr/tim
 • Elev som går årskurs 1 eller 2 i gymnasieskolans Byggprogram eller VVS- och fastighetsprogram 112,40 kr/tim.
 • Övriga elever 93,65 kr/tim
 • Semesterersättning tillkommer och utbetalas enligt avtal.

Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl

Rekommendationen gäller 6 juni 2024 till 5 juni 2025 

 • Elev som har genomgått första året: 102,50 kr/tim eller 17 835 kr/mån.
 • Elev som har genomgått andra året: 114,00 kr/tim eller 19 836 kr/mån.
 • Elev från grundskolan som har sökt VVS- och Fastighetsprogrammet: 88,50 kr/tim eller 15 399 kr/mån.
 • Semesterersättning tillkommer och utbetalas enligt Semesterlagen.

Entreprenadmaskinavtalet

Från och med läsårets slut 2023/2024 till och med läsårets slut 2024/2025

 • Elev som genomgått andra året på Byggprogrammet i gymnasieskolan: 111 kronor/timmen.
 • Elev som genomgått första året i gymnasieskolans Byggprogram: 100 kronor/timmen.
 • Övriga elever 89 kronor/timmen.
 • Semesterersättning tillkommer och utbetalas enligt avtal.

Glasmästeriavtalet

Rekommendationen gäller 1 maj 2024 till 30 april 2025

 • 119,40 riktmärke första steget i lärlingstrappan

Kollektivavtal för Måleriyrket

Från och med 1 maj 2024 till 30 april 2025

Elev som genomgår gymnasieskolans byggprogram, inriktning måleri, kan anställas för viss tid för feriearbete i måleriföretag.
Vid ferieanställning t o m skollovet mellan årskurs 1 och 2 utgår lön som för utbildningsperioden 1–1 700 timmar. Vid ferieanställning därefter utgår lön som för utbildningsperioden 1 701–3 400 timmar:

 • Mellan åk 1 och åk 2: 111,25 kr/tim
 • Ferielön därefter 122 kr/tim

Annan studerande elev än som genomgår gymnasieskolans byggprogram, inriktning måleri, kan under ledighet från studier anställas för viss tid för feriearbete i måleriföretag. Detta gäller dock endast till det kalenderår eleven ska fylla 25 år. För sådant feriearbete utgår lön enligt följande:

 • Från och med det år eleven fyller 15, 83,44 kr/tim
 • Från och med det år eleven fyller 18, 111,25 kr/tim.
 • Från och med det år eleven fyller 20, 122 kr/tim.

Lackavtalet

Från och med 1 maj 2024 till 30 april 2025.

Vid varje arbetsplats skall alla anställda arbetare åtnjuta viss minimilön, varmed förstås den lägsta lön som inom angivna yrkesgrupper får utgå.

 • Lackbiträde 17 år 98,29 kr/tim eller 17 200,75 kr/mån.
 • Lackbiträde 18 år 138.29 kr/tim eller 24 200,75 kr/mån.
 • Lackbiträde 18 år eller äldre som arbetat minst 1 år i yrket 148,02 kr/tim eller 25 903,50 kr/mån.

 

Avgiftsfritt medlemskap

Fram tills att du får en anställning eller fram till och med september det år du avslutar din gymnasieutbildning kostar medlemskapet ingenting. Får du jobb baseras medlemsavgiften på din lön. Har du inte fått ett jobb efter skolan så betalar du endast en reducerad medlemsavgift. Byggnads kommer höra av sig när du tagit studenten.

Även vuxenelever omfattas av det avgiftsfria medlemskapet.

Uppdaterad: