Broschyrer och blanketter

 • Byggnads – Medlemskapet, 2017 (12,49 MB)

  En medlemsbilaga som beskriver värdet av att vara medlem i Byggnads: Genom försäkringarna som ger tryggheten, ordning och reda på arbetsplatsen genom kollektivavtalet – och alla fördelar det innebär att vara organiserad.

 • Dina rättigheter på jobbet (1,2 MB)

  Du vet väl att du har rättigheter enligt lag och avtal? De har kommit genom mer än 100 års facklig kamp. I den här minibroschyren förklaras grunderna kring dina rättigheter på din arbetsplats.

  Also available in English, Estonian, GreekLatvian, Lithuanian, Polish, Romanian, Russian, Serb and Spanish.

 • Företagshälsovårdspolicy (1,12 MB)

  Policyn beskriver vilka krav vi ställer på ett bra företagshälsovårdsvatal så att arbetsmiljöavtalet uppfylls, och så att du som medlem får ett inflytande över innehållet i avtalet.

 • Konkurrens på lika villkor (499 kB)

  Här presenterar Stora branschgruppen åtgärdsförslag för att finna fungerande lösningar som leder till ökad konkurrensneutralitet mellan företag i Sverige. Målet är en arbetsmarknad med schyssta villkor för både företagare och anställda.

 • MB-ledamoten – en facklig förtroendeman (681 kB)

  Att vara MB-ledamot är intressant och utvecklande. MB-gruppen jobbar för bättre arbetsmiljö och nästan alla andra frågor utom lön. I den här foldern berättar vi om MB-verksamheten i Byggnads och hos medlemmarnas arbetsgivare.

 • Medlemsbroschyr (8,38 MB)

  Broschyren innehåller information om fackförbundet Byggnads, fördelarna med att vara med i facket, medlemsförmåner, kollektivavtal och korta huvuddrag om vilka försäkringar du omfattas av som Byggnadsmedlem.

  Also available in English, Estonian, Greek, LatvianLithuanianPolishRomanian, Russian, Serb and Spanish.

 • Policy för ökad anställningstrygghet (1,44 MB)

  Om rätten till en trygg anställning, ett rättvist anställningsskydd, turordningsområden, omplaceringsutredningar, uppsägningsförhandlingar, om att anlita arbetstagarkonsult etc.

 • Policy mot rasism (558 kB)
  Hur bekämpar vi rasism och intolerans på arbetsplatserna? Byggnads har i samarbete med Expo tagit fram en policy mot rasism. Policyn slår fast och konkretiserar och diskuterar den värdegrund som Byggnads står på. Alla är lika värda och ska ha samma rättigheter varifrån man än kommer – oavsett religion eller etnicitet.
 • Semesterlagen på enkelt språk (151 kB)

  Under 1900-talet gick vi från 0 dagars semester till 25! I den här broschyren kan du läsa om grundregler i semesterlagen, utläggning av semester, uträkning av semesterledighet, semesterlönegrundande frånvaro, hur semesterdagar räknas, semesterlön, utbetalning av semesterlön, semesterersättning, hur semester kan sparas, uttag av sparade dagar samt om arbetsfria dagar med helglön.

 • Som medlem är du försäkrad (5,8 MB)

  Att vara rätt försäkrad är viktigt. Som medlem i Byggnads får du grundläggande trygghet och erbjuds relevanta tillägg. I broschyren sammanfattas de försäkringar som ingår i medlemskapet och de som erbjuds som tillvalsförsäkringar.

 • Studerande (frimedlem) (1,07 MB)

  Broschyren riktar sig till dig som utbildar dig till byggnadsarbetare. Du är frimedlem fram tills du får en anställning eller fram till september månad det år du avslutar din gymnasieutbildning. Som frimedlem är det Byggnads medlemmar som bjuder dig på medlemskapet.

 • Swante jobbar och bor på annan ort (4,47 MB)

  En broschyr om vad du har rätt till i ditt boende när du jobbar på annan ort. Om eget rum, gemensamma utrymmen, kök och matrum, godkända boendeformer, tvättmaskiner etc.

 • Vitbok Laval (3,29 MB)

  Vad hände egentligen i Vaxholm? Vitboken tar upp vad konflikten i grunden handlar om, den massmediala uppmärksamheten, turer i Arbetsdomstolen och EG-domstolen, Lavalutredningen, regeringens proposition, Arbetsmarknadsutskottet, riksdagens beslut etc.

Uppdaterad: