Arbetsmiljöveckan 2023

Varje år vecka 43 är det Arbetsmiljövecka. Då gör Byggnads skyddsombud i hela landet extra kontroller och informerar på arbetsplatserna. Årets vecka, den 22 – 27 oktober, fokuserar vi extra på riskbedömningar i planeringsarbetet.

Riskbedömning räddar liv

Vi vet att ohälsa och olyckor kan förebyggas genom god planering och riskbedömningar i ett tidigt skede. För att göra våra arbetsplatser säkra och främja ett hållbart arbetsliv och en bra arbetsmiljö genomför vi extra kontroller under Arbetsmiljöveckan.

  • Det är arbetsgivarens ansvar att se till att du har en säker arbetsmiljö.
  • Du har rätt att medverka i planeringen av ditt eget arbete.
  • Din arbetsgivare har skyldighet att undersöka, riskbedöma och åtgärda din arbetsmiljö tillsammans med skyddsombudet.
  • Innan arbetet startar ska du ha fått instruktioner om hur risker minimeras.
Arbetsmiljö

Test-checklista för riskbedömningar i planeringsarbetet

OBS!  Det här är en test-checklista. Den riktiga listan kommer att finnas tillgänglig från v.41 – 42.

 

Till test-checklistan

Ett samtal mellan platschefen Martin Moses och skyddsombud Fredrik Landström om att riskbedöma i tidigt skede.

 

Uppdaterad:
Kategorier: