Arbetsmiljöveckan 2023

Varje år vecka 43 är det Arbetsmiljövecka. Då gör Byggnads skyddsombud i hela landet extra kontroller och informerar på arbetsplatserna. Årets vecka, den 23 – 29 oktober, fokuserar vi extra på riskbedömningar i planeringsarbetet.

Riskbedömning räddar liv

Vi vet att ohälsa och olyckor kan förebyggas genom god planering och riskbedömningar i ett tidigt skede. För att göra våra arbetsplatser säkra och främja ett hållbart arbetsliv och en bra arbetsmiljö genomför vi extra kontroller under Arbetsmiljöveckan.

  • Det är arbetsgivarens ansvar att se till att du har en säker arbetsmiljö.
  • Du har rätt att medverka i planeringen av ditt eget arbete.
  • Din arbetsgivare har skyldighet att undersöka, riskbedöma och åtgärda din arbetsmiljö tillsammans med skyddsombudet.
  • Innan arbetet startar ska du ha fått instruktioner om hur risker minimeras.

 

För sjunde året i rad storsatsar Byggnads under den europeiska arbetsmiljöveckan. Över 1200 arbetsplatser ska kontrolleras över hela landet och årets tema är Riskbedömning räddar liv.

Genom tidig planering, riskbedömningar, och samarbete med företagshälsovård kan ohälsa och olyckor förebyggas.

Genom att planera och göra riskbedömningar i tidigt skede har vi möjlighet att påverka hur våra arbetsplatser ska se ut.

Arbetsmiljö

Test-checklista för riskbedömningar i planeringsarbetet

OBS!  Det här är en test-checklista och registreras inte som ett resultat i Arbetsmiljöveckan 2023.

Till test-checklistan

Ett samtal mellan platschefen Mart Moses och skyddsombud Fredrik Landström om att riskbedöma i tidigt skede.

Skyddsombudet som tar hjälp av en app

Ny undersökning: var tredje byggnadsarbetare känner sig otrygg på sin arbetsplats

”Vi måste börja ta det förebyggande arbetsmiljöarbetet på allvar”

Broschyrer

Uppdaterad:
Kategorier: