Avtalsansvarig

Rollen som avtalsansvarig innebär att man ansvarar för de arbetsrättsliga tvisterna och den lokala lönebildningen på samtliga avtal. Ett annat givet ansvarsområde är arbetet med att upprätthålla prestationslönevolymerna, att få fler medlemmar, både på små och medelstora företag samt inom de mindre yrkesgrupperna att arbeta på ackord. Som avtalsansvarig ska man också se till att de rättigheter som avtalen ger de anställda blir kända bland alla medlemmar oavsett vart man jobbar. Den som är avtalsansvarig ska vara kunnig i alla förbundets kollektivavtal, förtrogen med prestationslönesystemet och vara kompetent i arbetsrätt. Som avtalsansvarig ingår man i regionstyrelsen.

Arbetsuppgifter

 • Bevaka att samtliga kollektivavtal följs.
 • Inom sitt ansvarsområde förmedla information mellan förbund, region och medlemmar.
 • Leda och ansvara för arbetet med den lokala/regionala lönebildningen med tyngdpunkt på prestationslön på samtliga avtalsområden.
 • Utforma lönestrategier som syftar till god löneutveckling.
 • Se till att regionerna följer förbundets framtagna "tillämpningar" av avtalen.
 • Bidra till att kontinuerligt utveckla avtalen.
 • Värva och organisera nya medlemmar.

Utbildning

Byggnads utbildningar

 • Påfarten
 • Min Arena

Fortbildning

 • Grundutbildning för FFV steg 1 och steg 2
 • MB steg 1 - 3
 • Facklig-Politisk utbildning
 • Vägen framåt

LO/ABF utbildningar

 • Insikter
 • Arbetsrätt 1 - 3
 • Kvalificerad förhandlingsteknik
 • Styrelseutbildning - ABF

Fortbildning

 • Medlemsutbildning
 • Ledarskap
 • MBL och Arbetmiljö i förhandlingsarbetet
 • Samhällsekonomi
 • Välfärd och full sysselsättning
 • Retorik
Uppdaterad: