FFV - Fackligt Förtroendevald

I uppdraget som fackligt förtroendevald har man fått arbetskamraternas förtroende och utses av regionstyrelsen för en mandattid för att vara Byggnads förlängda arm på arbetsplatsen men också medlemmarnas kanal in i organisationen. Det innebär bland annat att man ansvarar för att förmedla facklig information, i båda riktningarna, mellan arbetskamraterna på arbetsplatsen och Regionen.

Arbetsuppgifter

 • Kontrollera att det finns avtal med alla arbetsgivare på arbetsplatsen.
 • Bevaka att arbetsgivaren följer avtal och lagar.
 • Hålla regelbunden kontakt med MB-gruppen och Regionen.
 • Löpande kommunicera med och informera arbetskamraterna om; förhandlingsresultat, beslut som fattas av Krets, Region och Förbund.
 • Intressera och rekrytera arbetskamrater för facklig utbildning.
 • Föra medlemmarnas krav och synpunkter vidare till MB-grupp och Region.
 • Informera nyanställda, lärlingar och praktikanter om Byggnads och de regler som gäller på arbetsplatsen.
 • Sprida flygblad, folders, affischer och annan facklig information på arbetsplatsen samt hålla ordning på anslagstavlan.
 • Vara en kompis i stort och smått.
 • Vara engagerad och delta i kretsverksamheten.
 • Se till att alla på arbetsplatsen är fackligt organiserade och om så inte är fallet värva dessa

Utbildning

Byggnads utbildningar

 • Påfarten
 • Grundutbildning för FFV steg 1 och steg 2

Fortbildning

 • Min Arena
 • 6F Facklig-politisk utbildning
 • Vägen framåt

LO/ABF-utbildningar

 

Fortbildning

 • Medlemsutbildning
 • Insikter
 • Ledarskap
 • Det svåra samtalet
Uppdaterad: