Huvudskyddsombud

Som huvudskyddsombud samordnar man det fackliga arbetsmiljöarbetet på en arbetsplats där det finns fler skyddsombud. I uppdraget bör man ha helhetssyn på den fackliga verksamheten och ha en förståelse för hur arbetsmiljöfrågor samspelar med övriga fackliga verksamhetsområden.

Arbetsuppgifter

 • Planera och samordna arbetsmiljöverksamhet på arbetsplatsen utifrån medlemmarnas krav i nära samarbete med skyddsombuden
 • Ha kontinuerlig kontakt med skyddsombuden, samordna skyddsombudsverksamheten och vara beredd på att bistå dem med svar på frågor, råd och support på det sätt de behöver för att kunna lösa en uppgift.
 • Tillsammans med skyddsombuden se till att planera verksamhet blir genomförd.
 • Finns skyddskommitté har i regel huvudskyddsombudet en plats i den.
 • Företräda andra skyddsombud vid överklaganden av Arbetsmiljöverkets beslut.
 • I övrigt utföra de arbetsuppgifter som skyddsombudet gör enligt ovan.
 • Vara engagerad och delta i kretsverksamheten.

Utbildning

Byggnads utbildningar

 • Påfarten
 • Skyddsombudsinformation, årligen
 • Startkurs, år 1
 • Skyddsombudsutbildning, steg 1, år 1
 • Skyddsombudsutbildning, steg 2, år 1
 • Prevention 1, år 2
 • Skyddsombudsutbildning, steg 3, år 2
 • Skyddsombudsutbildning, steg 4, år 2
 • Samverkan och förändringsarbete, år 3
 • Prevention, år 4
 • De viktigaste föreskrifterna, år 4

Fortbildning

 • Min Arena
 • Rehabiliteringsutbildning
 • Vägen Framåt

LO/ABF-utbildningar

 • Kurs för huvudskyddsombud 1
 • Skarpt läge

Fortbidlning

 • Medlemsutbildning
 • Insikter
 • Kurs för huvudskyddsombud 2
 • Kemiska hälsorisker
 • Hot och våld i arbetslivet
 • Utredningskurs arbetsmiljö
Uppdaterad: