Ledamot i Lokal ungdomsklubb - LUK

En lokal ungdomsklubb består av ordförande, sekreterare och ledamöter. Dessa väljs på ett år vid årsmötet senast januari månads utgång. På årsmötet väljs också två representanter som ska representera LUK i den regionala ungdomskommittén. LUK ska genomföra minst två möten per år, varav det ena är årsmöte. Mötena sker i huvudsak på kvällstid, men man bör ha möjlighet till minst fyra planeringsdagar på dagtid. LUKs kontaktperson är den ungdomsansvarige i regionen.

Arbetsuppgifter

 • Bedriva ungdomsverksamhet i enlighet med ungdomsverksamhetens syfte och mål, vilka kan sammanfattas i ledorden; Organisera, Stärka (individen och kollektivet) och Aktivera.
 • Bedriva skolinformaiton.
 • Genomföra sociala aktiviteter.
 • Värva och organisera nya medlemmar.
 • Rekrytera till utbildning.

Utbildning

 

Ordförande

Krav

 • Påfarten
 • Skolinformatörsutbildning
 • Facklig-politisk utbildning

Fortbildning

 • Medlemsutbildning
 • Min Arena
 • LO:s OM-utbildningar
 • Vägen Framåt

 

Sekreterare

Krav

 • Påfarten

Fortbildning

 • Medlemsutbildning
 • Min Arena
 • Skolinformatörsutbildning
 • LO:s OM-utbildningar
 • Vägen Framåt

 

Ledamot

Krav

 • Påfarten

Fortbildning

 • Medlemsutbildning
 • Skolinformatörsutbildning
 • LO:s OM-utbildningar
 • Vägen Framåt

 

 

Uppdaterad: