Regionstyrelseledamot

Som ledamot i en regionstyrelse delar man med övriga ledamöter ansvaret för hela regionens verksamhet. Både det rent fackliga, men även för det mer av det interna arbetet som sker inom region- och verksamhetsområdesexpeditionerna. Det ställer stora krav på facklig kunskap, erfarenhet, bredd, engagemang, mod, konstruktivt kritiskt förhållningssätt, nyfikenhet, debattvilja och kompetens. Man bör med andra ord ha en god överblick över alla verksamhetsområden. Vi vill ändå förorda att man inom styrelsen fördelar specifika ansvarsområden, exempelvis att en styrelseledamot har ett uppföljningsansvar för MB-verksamheten, en annan för studieverksamheten osv. Styrelsen sammanträder i regel en gång i månaden.

Arbetsuppgifter

 • Aktivt delta i den fackliga verksamheten på olika nivåer i organisationen och hålla sig informerad om aktuella fackliga frågor inom alla verksamhetsområden.
 • Tillsammans med övriga ledamöter i styrelsen fastställa arbetsordningar för anställda i regionen.
 • Vara delaktig, engagerad och se till att de beslut man fattar utförs, följs upp och utvärderas.
 • Hålla sig uppdaterad om Byggnads verksamhet och uppgifter på alla nivåer i organisationen.
 • Informera och kommunicera fackliga frågor med medlemmar.
 • Delta i arbetet med att värva medlemmar till medlemskap och facklig utbildning.
 • Värva och organisera nya medlemmar.

Utbildning

Byggnads utbildningar

 • Påfarten

Fortbildning

 • Min Arena
 • Facklig-Politisk utbildning - 6F
 • Vägen framåt

LO/ABF utbildningar

 • Insikter
 • Styrelseutbildning - ABF

Fortbildning

 • Medlemsutbildning - ABF
 • Ledarskap
 • Samhällsekonomi
 • Välfärd och full sysselsättning
Uppdaterad: