Sekreterare i Medlemskretsen

Som sekreterare ansvarar man bland annat för att skriva protokoll på medlems- och styrelsemöten och se till att kopior på protokollen skickas till regionen. Man korresponderar resultatet av de nomineringar och val som genomförs. Samtidigt är man ordförandens närmaste samarbetspartner och tillsammans med övriga styrelseledamöter planerar och genomför sekreteraren verksamhet som vänder sig till kretsmedlemmarna.

Arbetsuppgifter

 • Tillsammans med ordföranden hålla ordning och sammanställa ärenden och förslag som ska behandlas.
 • Vara delaktig, aktiv och bidra i arbetet med att genomföra beslutad verksamhet.
 • Informera och rekrytera till den fackliga utbildningsverksamheten.
 • Föra protokoll på styrelse- och medlemskretsmöten.
 • Se till att kallelser till möten och andra aktiviteter som arrangeras av kretsen skickas ut.
 • Värva och organisera nya medlemmar.

Utbildning

Byggnads utbildningar

 • Påfarten
 • Min Arena

Fortbildning

 • Facklig-politisk utbildning - 6F
 • Vägen Framåt

LO/ABF utbildningar

 • Sekreterarutbildning

Fortbildning

 • Medlemsutbildning
 • Ledarskap
 • Insikter
Uppdaterad: