Ungdomsansvarig

På alla verksamhetskontor ska det finnas en ungdomsansvarig. Ungdomsansvarig är kontaktperson mot de lokala ungdomsklubbarna och ska hjälpa och stötta dem. En av de ungdomsansvariga på verksamhetskontoren har även rollen som "regional ungdomsansvrig", vilket innebär att man har det yttersta ansvaret för ungdomsverksamheten i hela regionen, ett nära samarbete med den regionala ungdomskommittén (RUK) samt övriga ungdomsansvariga på verksamhetskontoren. Den ungdomsansvarige har inte det operativa ansvaret, det har ordföranden i RUK.

Arbetsuppgifter

 • Ansvarar för att ungdomsverksamhet bedrivs lokalt.
 • Finns inte någon lokal ungdomsklubb på orten, ska lokalt ungdomsansvarige tillsammans med den regionala ungdomskommittén arbeta aktivt för att en ungdomsklubb bildas.
 • Är länken mellan förbundet och regionerna.
 • Samordnar tillsammans med ordförande i RUK ungdomsverksamheten inom regionen.
 • Medverkar vid behov på RUKs möten.
 • Värva och organisera nya medlemmar.

Utbildning

Byggnads utbildningar

 • Påfarten
 • Min Arena

Fortbildning

 • Vägen Framåt
 • Facklig-politisk utbildning 

LO/ABF utbildningar

 

Fortbildning

 • Insikter
 • Någon av LO.s OM utbildningar
 • Medlemsutbildning
Uppdaterad: