FFV Grund steg 2

Lagstiftning och praktisk tillämpning av uppdraget

Syfte och mål med utbildningen
Ge förtroendvalda kunskaper om vilka lagar och regler som gäller kring uppdraget. Genomgång av arbetsmiljölagar och avtal. Sammanfattning av de båda stegen.

Innehåll (ett urval)
Förtroendemannalagen. Anställningskydd (Las). Arbetsmiljölagen. Byggnads mål och visioner. Reflektion kring utbildningen och uppdraget.

Tidsomfång
2 heldagar (totalt 16 timmar) fördelat på ett kurstillfälle. 

Målgrupp
Lagbas och FFV

Förkunskaper
Påfarten, Steg 1 FFV.

Ekonomi
Ersättning enligt förtroendemannalagen. Ledighet med lön. Lämna din ledighetsansökan till din arbetsgivare när du söker kursen.

Planerade utbildningsdatum för steg 2: 14-15 mars 2023, 30-31 oktober 2023

Uppdaterad: