FFV grund

Du, medlemmen och förbundet.

Syfte och mål med utbildningen
Kursdeltagaren ska efter kursen ha grundläggande kunskaper om förhandlingssystemet, viktiga lagar och regler samt utvecklingsavtalet.

Innehåll
• Avtal och förhandlingar
• Lagar och regler
• Utvecklingsavtal och förtroendemannalagen i praktiken
• Förhandlingsstrategi

Tidsomfång
4 heldagar (totalt 32 timmar) fördelat på ett kurstillfällen. 

Målgrupp
Fackligt förtroendevalda

Förkunskaper
Påfarten

Ekonomi
Ersättning enligt förtroendemannalagen. Ledighet med lön. Lämna din ledighetsansökan till din arbetsgivare när du söker kursen.

Uppdaterad: