MB Steg 2

Ditt avtal i praktiken.

Syfte och mål med utbildningen
Kursdeltagaren ska efter kursen ha fördjupade kunskaper om förtroendemannalage, medbestämmande, utvecklingsavtal och förhandlingsstrategi. Innehåll. Stegvis vidare. MBÖ i praktiken. Utvecklingsavtalets olika delar. Förhandlingsspel.

Tidsomfång
4 dagar (totalt 32 timmar). 

Målgrupp
MB-ledamöter

Förkunskaper
Påfarten, Introduktion till uppdraget och Steg 1 MB-utbildningen.

Ekonomi
Ersättning enligt förtroendemannalagen. Ledighet med lön. Lämna din ledighetsansökan till din arbetsgivare när du söker kursen.

 

Uppdaterad: