MB Steg 3

Laget på arbetsplatsen.

Syfte och mål med utbildningen
Kursdeltagaren ska efter kursen ha goda kunskaper om de lagar som är våra främsta verktyg samt ha genomfört mer komplicerade förhandlingsövningar.

Innehåll: Medbestämmandelagen–fördjupning. Förtroendemannalagen–fördjupning . Förhandlingssövning.

Tidsomfång
3 dagar (totalt 24 timmar)

Målgrupp
MB-ledamöter.

Förkunskaper Påfarten, Introduktion till uppdraget och Steg 1 och Steg 2 MB-utbildningen.

Ekonomi
Ersättning enligt förtroendemannalagen. Ledighet med lön. Lämna din ledighetsansökan till din arbetsgivare när du söker kursen.

Uppdaterad: