Bild av byggnadsarbetare

Avtal 2023

Fotograf: Byggnads

Dags att skriva motioner till avtalsrörelsen

Som en del av förberedelserna inför vår avtalsrörelse 2023 ges samtliga medlemmar i Byggnads möjlighet att inkomma med sina förslag till avtalsförändringar. Om det är det något som du vill ändra på och förbättra i ditt avtal, skriv en motion om det.

Publicerad:

I februari 2023 drar avtalsrörelsen i gång. Men redan nu påbörjar vi arbetet och lyssnar in på vilka områden Byggnads medlemmar vill utveckla sina kollektivavtal.

Skriv en avtalsmotion

För att skriva en motion kan du antigen besöka ett kretsmöte eller klicka på länken: Avtalsmotion

Vill du ha hjälp med din motion kontakta Ove Möller, avtalsansvarig på Byggnads Öst på telefon 010-601 10 45, eller via e-post.

Avtalsrörelsen - Så går det till

Här kan du se vad som händer med din avtalsmotion och vägen från motion till genomförande går till. 

Ordlista för avtalsrörelsen

Det är inte alltid lätt att förstå orden som används under en avtalsrörelse. Här har du listan med de vanligaste orden – och vad de betyder.

Tidsplan

  • Motionerna behandlas i kretsarna i september och början av oktober
  • 14 oktober ska motionerna vara inne för behandling av regionstyrelsen den 20 - 21 oktober
  • Regionfullmäktige behandlar motionerna den 24 november
  • 9 december ska alla motioner till förbundsstyrelsen för behandling

 

Uppdaterad: