Klart med nytt Glasmästeriavtal

Idag har Byggnads och motparten Glasbranschföreningen enats om ett nytt kollektivavtal för glasmästeribranschen. Avtalet berör ca 5000 yrkesarbetare och innehåller bland annat löneökning på 7,4 procent och höjd pensionsavsättning.

Publicerad:

– Det är glädjande att vi är i mål med ytterligare ett viktigt avtal. Vi fortsätter flytta fram våra positioner, främjar sund konkurrens i branschen och medlemmarna får en välbehövlig och efterlängtad löneökning, säger Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads.

– Vår förhandlingsdelegation har gjort ett bra jobb i ett tufft läge. Nu när bläcket torkat lägger vi all kraft på de arbetsgrupper vi tagit fram för att ytterligare utveckla branschen, säger Torbjörn Hagelin, avtalssekreterare Byggnads.

Avtalet i korthet

  • Löneökningar enligt märket på 7,4 procent från 1 maj 2023 till 30 april 2025. Det innebär en löneökning på drygt 2 500 kr över två år.
  • Höjd pensionsavsättning.
  • Arbetsgrupper för bland annat genomgång och översyn av lönebestämmelser samt översyn av arbetstider.
  • Svensk byggkontroll – en helt ny partsgemensam kontrollfunktion som effektivt och snabbt granskar företag och underentreprenörer.

Mer information om avtalets innehåll publiceras här.

Uppdaterad: