Avtalsrörelsen 2023: Glasmästeriavtalet

2023-03-24: Byggnads och Glasbranschföreningen har den här veckan träffats för att inleda förhandlingarna om ett nytt Glasmästeriavtal. Bland annat har yrkandena om arbetstider och yrkesutbildning diskuterats. 

2023-03-13: Det skiljer en hel del mellan Byggnads avtalsyrkanden och motpartens. Här kan du läsa vad Byggnads vill och vad Glasbranschföreningen vill.

2023-02-16: Idag växlar Byggnads och Glasbranschföreningen avtalsyrkanden på Glasmästeriavtalet. Fokus för årets avtalsrörelse i glasbranschen ligger bland annat på bättre arbetsmiljö, skyddsutrustning och mer inflytande över arbetstiden.

 

Aktuellt via SMS

Vill du ha avtalsinformation om Glasmästeriavtalet via SMS eller e-post? Skriv upp dig här.

Uppdaterad: