Byggnads Skåne

Fotograf: Magnus Arling

Krets Sydkusten

Möten 2021

Årsmöte: Tisdagen 26 januari kl 17.30.

Mötet genomförs digitalt pga corona. Anmäl dig på www.byggnads.se/skanemoten

Kontakt

Rickard Axtelius, kretsordförande

Uppdaterad: